วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตรียมกระจายงบหนุนเกษตรกรประสบ'ภัยพิบัติ'กว่า 5,400 ล้านบาท

ที่ประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งติดตามและแก้ไขปัญหา "ภัยพิบัติด้านการเกษตร" หลังจาก คสช.อนุมัติกรอบวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติในปี 2555-2557 ย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ...

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร เรื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยด้านการเกษตร ปี 2555-2557 หลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมติอนุมัติกรอบวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติในปี 2555-2557 กว่า 5,400 ล้านบาท จำนวน 68 จังหวัด รวม 10 ภัย อาทิ อุทกภัย ดินโคลนถล่ม และภัยแล้ง โดยการอนุมัติวงเงินครั้งนี้จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติได้ 584,005 ราย

นอกจากนี้ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังกล่าวถึงปริมาณน้ำฝนในปีนี้ว่า จะน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ยเกือบทุกภูมิภาค และยังมีหลายพื้นที่ยังไม่ได้มีการทำนาปี เนื่องจากน้ำในเขตชลประทานมีไม่เพียงพอ จึงได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ไม่ให้ส่งผลกระทบกับเกษตรกร.

ที่ประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งติดตามและแก้ไขปัญหา "ภัยพิบัติด้านการเกษตร" หลังจากคสช.อนุมัติกรอบวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติในปี 2555-2557 ย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ... 24 มิ.ย. 2557 09:23 24 มิ.ย. 2557 10:26 ไทยรัฐ