วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คร.เร่งแก้ 'ขยะล้นเมือง' เสนอกฎแยก 3 แบบ ก่อนทิ้ง

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เตรียมแนวทางจัดการขยะในประเทศ และให้สอดคล้องกับนโยบายของ คสช.ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย ออกกฎระเบียบให้ประชาชนต้องคัดแยกขยะออกเป็น 3 แบบก่อนทิ้ง...

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาขยะสู่วาระแห่งชาติว่า กรมควบคุมมลพิษ ได้รับนโยบายจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เร่งจัดการยุติระบบการเทกองขยะรวมกันอย่างที่เป็นอยู่ ซึ่งจากการสำรวจ พบว่ามีสถานที่ทิ้งขยะทั่วประเทศประมาณ 2,044 แห่ง มีปริมาณขยะประมาณ 20 ล้านตัน ยังมีการจัดการขยะไม่ถูกหลักวิชาการ ทางกรมควบคุมมลพิษจึงเตรียมเสนอมาตรการจัดการขยะในหลายมิติ อาทิ ด้านกฎหมาย ซึ่งอยู่ระหว่างการออกกฎกระทรวง ให้เทศบาลหรือท้องถิ่นเป็นแหล่งมลพิษ มีหน้าที่จัดการขยะตามหลักวิชาการ หากไม่ถูกต้องจะมีความผิด และจะร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการออกกฎค่าธรรมเนียมเก็บขน และค่าธรรมเนียมในการบำบัด รวมถึงประสานร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ออกกฎระเบียบให้ประชาชนต้องคัดแยกขยะออกเป็น 3 แบบก่อนทิ้ง คือ ขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะอันตราย เพื่อให้การจัดการขยะถูกหลักวิชาการ และยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุไฟไหม้กองขยะ ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างที่ผ่านมา

นอกจากนี้ กรมควบคุมมลพิษ เตรียมพิจารณากฎหมายเอื้อให้ภาคเอกชนลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ ที่ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง เนื่องจากปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าจากขยะที่จังหวัดภูเก็ต และอีกแห่งอยู่ระหว่างเตรียมเดินเครื่องที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ขยะมีประโยชน์ สามารถนำมาสร้างพลังงานไฟฟ้าใช้ในประเทศได้ อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์หน้าจะเชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับขยะทุกประเภท เพื่อเสนอแผนระยะสั้น ระยะยาว และระยะเร่งด่วน โดยเบื้องต้นจะประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดเพลิงไหม้และมลพิษ ควรจัดการอย่างไร สำหรับระยะเร่งด่วนจะประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทำความเข้าใจ และร่วมมือลดปริมาณขยะ ก่อนนำกฎหมายที่ผ่านการพิจารณามาควบคุมต่อ.

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เตรียมแนวทางจัดการขยะในประเทศ และให้สอดคล้องกับนโยบายของ คสช.ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย ออกกฎระเบียบให้ประชาชนต้องคัดแยกขยะออกเป็น 3 แบบก่อนทิ้ง... 24 มิ.ย. 2557 09:12 24 มิ.ย. 2557 09:50 ไทยรัฐ