วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เตือน! วัยสูงอายุเสี่ยง 'อัมพฤกษ์ -อัมพาต' เฉียบพลัน

เตือน! วัยสูงอายุเสี่ยง 'อัมพฤกษ์ -อัมพาต' เฉียบพลัน

  • Share:

กรมการแพทย์ ชี้ผู้สูงวัยเสี่ยงอัมพฤกษ์ อัมพาต แนะตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง ระบุหากพบอาการแขนขา อ่อนแรงครึ่งซีก เดินเซ พูด-กลืนลำบาก ตามองไม่เห็น-เห็นภาพซ้อน ปวดศีรษะเฉียบพลัน อาเจียน รีบไปพบแพทย์โดยด่วนที่สุดภายใน 3 ชั่วโมง...

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.57 นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวภายหลังการอบรม เรื่อง Stroke management : stroke prevention in Elderly ว่า โรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตเป็นโรคที่ทำให้ผู้สูงอายุสูญเสียสุขภาวะอันดับแรกทั้งในผู้ชายและผู้หญิง ซึ่งผู้ป่วยด้วยโรคนี้ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตหรือพิการช่วยเหลือตนเองไม่ได้  ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกประมาณว่าทุกปี   มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมากกว่า 15 ล้านคนทั่วโลก ซึ่ง 5 ล้านคนมีความพิการถาวร และอีก 5 ล้านคนเสียชีวิต พบว่าสองในสามเป็นประเทศกำลังพัฒนา กรมการแพทย์ โดยสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร เพื่อผู้สูงอายุ จึงตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทยโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เน้นในด้านการป้องกันโรค โดยประเมินหาปัจจัยเสี่ยง และการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้อัตราการตายจากโรคหลอดเลือดสมองลดลง ไม่เกิน 12 ต่อประชากรแสนคน โดยกำหนดมาตรการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้มีคุณภาพทั้งในสถานบริการและการบริการเชิงรุกในชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุระดับชาติ และการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ ให้มีการส่งเสริมและสนับสนุน รวมทั้งให้มีการผลิตหรือฝึกอบรมบุคลากรด้านผู้สูงอายุ ทั้งระดับวิชาชีพ และผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย   

อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตมีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ภาวะความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง มีประวัติญาติสายตรงเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง ขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม ภาวะน้ำหนักเกิน สูบบุหรี่และภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ ดังนั้นผู้สูงอายุหรือผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุจึงควรสังเกตสัญญาณเตือนที่อาจก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการทางระบบประสาทอย่างเฉียบพลัน อาจมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอาการร่วมกัน เช่น แขน ขา อ่อนแรงครึ่งซีก เดินเซ พูดลำบาก กลืนลำบาก ตามองไม่เห็น หรือมองเห็นภาพซ้อน สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกนั้น อาจมีอาการปวดศีรษะเฉียบพลัน อาเจียน ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจมีอาการซึม หมดสติ และอาจเสียชีวิตได้ จึงต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วนที่สุดภายใน 3 ชั่วโมง จะสามารถช่วยรักษาชีวิตและฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติหรือใกล้เคียงได้มากที่สุด

สำหรับแนวทางเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองสำหรับผู้สูงอายุ คือ ควบคุมความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือด มีกิจกรรมทางกายที่เคลื่อนไหว และออกกำลังกายที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนัก ไม่ปล่อยให้อ้วน จำกัดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และบุหรี่มือสอง ตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง ในกรณีที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือผู้ที่เป็นโรคนี้อยู่แล้วต้องรักษาและพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอห้ามหยุดยาเองโดยเด็ดขาด.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้