วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขายของถูกทั่วประเทศ

น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมกับสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย ผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่าย และร้านค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ครั้งที่ 4 ภายใต้ชื่องาน “ค้าส่งรวมใจ โชห่วยไทยคู่สังคม” โดยมีร้านค้าส่งเข้าร่วม 50 ราย ร้านค้าปลีก 5,000 ราย นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่ขายในร้านมาลดราคาขายในลักษณะ ลด แลก แจก แถม ให้กับประชาชน เพื่อลดค่าครองชีพตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตั้งแต่วันที่ 1-31 ก.ค.57

นอกจากนี้ กรมฯ มีแนวคิดที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับร้านโชห่วยไทย โดยได้จัดโครงการประกวดการออกแบบสัญลักษณ์โชห่วย (โชห่วย มาสคอต) ซึ่งจะนำผลงานที่ชนะการประกวดมาใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์และใช้ส่งเสริมกิจกรรมการค้าและการตลาดของกลุ่มเครือข่ายค้าส่งค้าปลีก เพื่อให้เป็นที่จดจำ และสร้างการยอมรับให้ผู้บริโภค ที่เมื่อเห็นสัญลักษณ์นี้แล้ว จะรู้ได้ทันทีว่าเป็นร้านโชห่วยคนไทย โดยเชิญชวนนักเรียนมัธยมปลาย และนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวดจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.นี้ ผลงานที่ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท ประกาศผลวันที่ 9 ก.ค.นี้.

โดยมีร้านค้าส่งเข้าร่วม 50 ราย ร้านค้าปลีก 5,000 ราย นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่ขายในร้านมาลดราคาขายในลักษณะ ลด แลก แจก แถม ให้กับประชาชน เพื่อลดค่าครองชีพตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตั้งแต่วันที่ 1-31 ก.ค.57 ... 24 มิ.ย. 2557 02:19 24 มิ.ย. 2557 09:48 ไทยรัฐ