วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สศช.เล็งชง 8 ยุทธศาสตร์เดินหน้าเออีซี หวังเตรียมพร้อมรับมือลดทำงานซ้ำซ้อน

น.ส.ปถมาภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยถึงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (เออีซี) โดยมี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงเป็นประธานว่า เป็นแนวความคิดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.ที่เห็นว่าขณะนี้ใกล้เข้าสู่เออีซีมากแล้ว จึงต้องการให้การขับเคลื่อนงาน เพื่อเตรียมความพร้อม และลดความซ้ำซ้อนของหน่วยงานต่างๆ มีการจัดงานที่เป็นระบบหมวดหมู่มากขึ้น แต่ไม่ได้รื้องานเก่าของหน่วยงานต่างๆ คาดว่าจะเริ่มประชุมวางแผนงานภายในสัปดาห์นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เตรียมเสนอยุทธศาสตร์เออีซีให้ศูนย์อำนวยการฯพิจารณา ประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้า และการลงทุน, การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม, การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ, การสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญของอาเซียน, การเสริมสร้างความมั่นคง และการเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน.