วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สรรพากรไล่บี้คนมีรถหรูบ้านราคาแพง

นายสุทธิชัย สังขมณี อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมสรรพากรฯได้ส่งจดหมายถึงผู้ประกอบการนำเข้ารถยนต์อิสระ (เกรย์ มาร์เก็ต) จำนวน 3,000 ราย เพื่อให้ผู้ประกอบการที่นำเข้ารถยนต์หรูจากต่างประเทศ รายงานยอดการขายรถยนต์ที่ผ่านมาทั้งหมด เพื่อตรวจสอบราคาซื้อขายในตลาดรถยนต์หรูในช่วงที่ผ่านมา

“การส่งจดหมายดังกล่าว เป็นผลมาจากการนำเข้ารถยนต์หรูจากต่างประเทศ ที่ขายในราคาต่ำกว่าตัวแทนรถยนต์ในประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการภายในประเทศ ที่เสียภาษีอย่างถูกต้องได้รับผลกระทบ จนทำให้ยอดขายลดลง ซึ่งคาดว่ารถยนต์ที่นำเข้าจากผู้ประกอบการอิสระดังกล่าว มีจำนวนมากที่เสียภาษีอย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน”

นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังได้ขอความร่วมมือกับกรมขนส่งทางบก ขอรายชื่อผู้ที่ครอบครองรถยนต์ มูลค่าเกินกว่า 3 ล้านบาท ประมาณ 10,000 ราย โดยได้ส่งจดหมายไปถึงผู้ครอบครองรถยนต์เหล่านี้ ทั้งในส่วนที่เป็นบุคคล และบริษัทนิติบุคคล โดยในจดหมายจะเป็นแบบฟอร์มให้ผู้ครอบครองรถยนต์กรอกข้อมูล เช่น ยี่ห้อรถยนต์ รุ่น ขนาดของเครื่องยนต์ แหล่งที่ซื้อ และราคาของรถยนต์ แล้วให้ส่งกลับมายังสรรพากร โดยผู้ประกอบการนำเข้ารถยนต์อิสระ และผู้ที่ซื้อรถยนต์ต้องส่งเอกสารตามที่ขอไป หากผู้ใดไม่ส่งเอกสารกลับมา กรมสรรพากรก็จะตรวจสอบในเชิงลึก เช่น ดูประวัติการเสียภาษีของบริษัท การเสียภาษีของบุคคลธรรมดาในช่วงที่ผ่านมา ว่าสมเหตุสมผลกับการครอบครองรถยนต์หรูหรือไม่ ซึ่งหากพบว่ามีการเสียภาษีน้อยแต่ครอบครองรถยนต์ราคาแพง จะเชิญมาชี้แจงถึงแหล่งที่มาของเงินในการซื้อรถยนต์และในเดือนหน้า กรมสรรพากรจะเข้าไปตรวจสอบผู้ที่ครองบ้านราคาเกินกว่า 40 ล้านบาท โดยเฉพาะบ้านที่อยู่ในสนามกอล์ฟ ว่าผู้ครอบครองมีรายได้สมเหตุสมผลกับการครอบครองบ้านหรือไม่

“การเข้าไปตรวจสอบผู้เสียภาษีรถยนต์หรูและบ้านราคาแพง เป็นหนึ่งในหลายมาตรการของกรมสรรพากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยเฉพาะผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้านและประชาชนที่เสียภาษีไม่ครบถ้วน ถือเป็นการเอาเปรียบคนที่เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเรื่องนี้ ถือเป็นนโยบายของกรมฯที่จะสร้างความเสมอภาค และความยุติธรรมในสังคม โดยไม่ได้มุ่งเน้น เม็ดเงินจากการจัดเก็บภาษีเป็นหลัก”.

กรมสรรพากรฯได้ส่งจดหมายถึงผู้ประกอบการนำเข้ารถยนต์อิสระ(เกรย์ มาร์เก็ต)จำนวน3,000รายเพื่อให้ผู้ประกอบการที่นำเข้ารถยนต์หรูจากต่างประเทศรายงานยอดการขายรถยนต์ที่ผ่านมาทั้งหมดเพื่อตรวจสอบราคาซื้อขายในตลาดรถยนต์หรูในช่วงที่ผ่านมา 24 มิ.ย. 2557 01:16 24 มิ.ย. 2557 01:17 ไทยรัฐ