วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เคาะงบคมนาคม 1.4 แสนล. ทุ่ม 1.1 แสนล. ลงทุนเร่งด่วนโครงสร้างพื้นฐาน

“ประจิน” ถกงบฯคมนาคม ดันลงทุนปี 58 วงเงิน 1.1 แสนล้าน ครอบคลุมรถไฟคู่ ซ่อมราง-ถนน ท่าเรืออันดามัน-อ่าวไทย, รถไฟฟ้าสายสีเขียว ส้ม ชมพู แดง ส่วนยุทธศาสตร์ใหญ่ประเทศคาดสรุปจบเดือน ก.ค.นี้ ก่อนเสนอ คสช. ด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถูก คสช.ตัดงบปี 58 ลงกว่า 5,200 ล้านบาท

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผบ.ทอ. รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยภายหลังประชุมเรื่องงบประมาณปี 58 กับกระทรวงคมนาคมว่า การจัดทำงบประมาณลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงคมนาคมจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นงบประมาณเร่งด่วนในปี 58 เบื้องต้น มีวงเงิน 110,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 75% ของงบประมาณประจำปี 141,000 ล้านบาท โดยเป็นการใช้ใน 8 หน่วยราชการ และ 5 รัฐวิสาหกิจ ส่วนต่อมาเป็นงบการลงทุนยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศ ระยะยาว 8 ปี ตั้งแต่ปี 58-65 ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดโครงการ โดยจะสรุปวงเงินและรายละเอียดโครงการให้จบเดือน ก.ค.นี้ และหลังจากนั้นจะเสนอให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ หรืออาจมีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

“แผนการใช้งบฯปี 58 จะจบสิ้น มิ.ย.นี้ ซึ่งบางส่วนอยู่ในงบลงทุนของยุทธศาสตร์ใหญ่ 8 ปีด้วย สำหรับการหารือรอบนี้ได้ซักซ้อมความเข้าใจแผนการใช้งบปี 58 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศ และการใช้งบฯของกระทรวงการคลัง โดยขั้นตอนงบปี 58 จะสรุปทั้งหมดใน ก.ค.นี้ จากนั้นจะชี้แจงงบรายกระทรวงในสัปดาห์ที่ 2 เดือน ส.ค.และเสร็จสิ้นสัปดาห์แรกเดือน ก.ย.นี้ โดยยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมต้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบน้ำ ราง อากาศ ถนน และการเชื่อมขนส่งระหว่างเมือง เพื่อให้การขนส่งสินค้าและผู้โดยสารสะดวกปลอดภัย”

สำหรับรายละเอียดโครงการลงทุนเร่งด่วน ที่เร่งดำเนินการปี 58 ประกอบด้วย โครงการซ่อมแซมบูรณะสายทางของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท โดยมีการซ่อมแซมถนนเส้นทางต่างๆ ทางเชื่อม ทางแยก รอยต่อต่างๆให้ปลอดภัย ตลอดจนเพิ่มถนนจาก 2 เลน เป็น 4 เลน รวมถึงโครงการทางหลวงพิเศษพัทยา-มาบตาพุด ก็อยู่ในเป้าหมายการก่อสร้างเร่งด่วนด้วย แผนปรับปรุงทางรถไฟจะมีการปรับปรุงไม้หมอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง ขณะที่การก่อสร้างรถไฟทางคู่มีความจำเป็นต้องสร้าง แต่ต้องจัดอันดับความสำคัญ หากสายใดพร้อมก่อนก็จะสร้างก่อน โดยแบ่งการลงทุนเป็น 3 ระยะ ส่วนโครงการรถไฟฟ้าในเมือง จะทำต่อในส่วนที่ดำเนินการอยู่แล้ว ทั้งรถไฟฟ้าสายสีเขียว รถไฟฟ้าสายชมพูและสายส้ม รวมถึงการปรับแบบก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งจะเสร็จทันเดือน ก.ค.นี้ ขณะที่การพัฒนาการขนส่งทางน้ำ ยังรอการรับฟังความเห็นชาวบ้านในส่วนท่าเรือปากบารา ฝั่งอันดามัน ส่วนทางเรือชุมพรฝั่งอ่าวไทย รวมถึงท่าเรือแม่น้ำป่าสักมีความพร้อมแล้ว แต่รองบประมาณอยู่

สำหรับโครงการพัฒนาทางอากาศ ขณะนี้ได้ให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เสนอรายละเอียดโครงการมาให้พิจารณา ซึ่งจะพิจารณาไปแบบคู่ขนานกับการตรวจสอบของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ซึ่งหากโครงการใดไม่พบความผิดปกติ ก็ดำเนินการได้ต่อเลย ส่วนโครงการอื่นที่ คตร.กำลังตรวจสอบอยู่ จะเป็นโครงการที่ใช้งบฯเกิน 100 ล้านบาท ทั้งโครงการการจัดซื้อรถโดยสารสาธารณะใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) 3,183 คัน วงเงิน 13,162 ล้านบาท, โครงการจัดซื้อหัวรถจักร 115 หัว และขบวนรถไฟอีก 126 หัว ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) รวมถึงส่วนต่อขยายสนามบินดอนเมือง และสุวรรณภูมิเฟสสอง “ขอย้ำว่าโครงการที่ คตร. ตรวจสอบอยู่ยังไม่ได้ถูกชะลอหรือสั่งระงับ เพียงแต่ต้องการมาดูรายละเอียดให้เกิดความรอบคอบ โดยขณะนี้จัดเป็น 3 กลุ่ม หากอันไหนมีความโปร่งใสชัดเจนก็ทำต่อได้เลย ส่วนโครงการที่มีข้อมูลไม่ชัดเจนก็ให้ไปทบทวนให้ชัด ส่วนโครงการสุดท้ายที่มีการตั้งงบประมาณ แต่ยังไม่มีรายละเอียดขอให้ชะลอไปก่อน”

นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า หลังหารือกับสำนักงบประมาณ กระทรวงคมนาคมจะได้รับงบฯปี 58 เบื้องต้น 141,000 ล้านบาท แต่เพื่อการจัดทำงบประมาณให้ครอบคลุมการลงทุนได้ตามแผน จะไปหารือกับสำนักงบประมาณเพื่อของบฯเพิ่มอีก 13,000 ล้านบาท เป็น 154,000 ล้านบาทภายในสัปดาห์นี้

ด้าน พล.ร.ต.นพดล เรืองสมัย รองหัวหน้าสำนักงานฝ่ายสังคมและจิตวิทยา คสช. ประสานงานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยหลังการประชุมสรุปงบฯปี 58 ว่า มีมติอนุมัติงบฯรายจ่ายปี 58 ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วงเงิน 18,910.498 ล้านบาท ลดลง 21.58% จากงบฯปี 57 หรือ 5,203.9 ล้านบาท โดยงบฯที่ถูกปรับลดส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน โดย คสช.และสำนักงบประมาณ มองว่ามีงานของหลายกรมมีความซ้ำซ้อนกันมาก เช่น การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา จึงให้ไปปรับปรุงโครงการและงานภายในเพื่อลดความซ้ำซ้อนเพื่อประหยัดเงินแผ่นดิน

นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า การที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้งบฯรายจ่าย 6,546.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.94% จากปี 57 ทั้งที่งบฯรวมของกระทรวงถูกปรับลดเนื่องจาก คสช.ต้องการรักษาฐานรายได้จากการท่องเที่ยวที่ยังคงตั้งเป้าให้ปี 58 การท่องเที่ยวมีรายได้ 2.2 ล้านล้านบาท และยังต้องการนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ.

“ประจิน” ถกงบฯคมนาคม ดันลงทุนปี 58 วงเงิน 1.1 แสนล้าน ครอบคลุมรถไฟคู่ ซ่อมราง-ถนน ท่าเรืออันดามัน-อ่าวไทย, รถไฟฟ้าสายสีเขียว ส้ม ชมพู แดง ส่วนยุทธศาสตร์ใหญ่ประเทศคาดสรุปจบเดือน ก.ค.นี้ ... 24 มิ.ย. 2557 01:10 24 มิ.ย. 2557 09:46 ไทยรัฐ