วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เคาะ"สมาร์ท คลาสรูม" สพฐ.แทนแท็บเล็ต

ดร.กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) เพื่อพิจารณากำหนดรูปแบบของโครงการใหม่ หลังฝ่ายสังคมจิตวิทยามีมติยกเลิกโครงการแจกแท็บเล็ต โดยมีผู้แทนจาก 10 หน่วยงานที่มีงบประมาณจัดซื้อแท็บเล็ต และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เข้าร่วมประชุมว่า ที่ประชุมมีมติเปลี่ยนชื่อโครงการใหม่เป็นโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยให้ขอกันงบประมาณประจำปี 56 และงบฯปี 57 เพื่อนำมาใช้ในโครงการดังกล่าว ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอรูปแบบในการจัดทำสมาร์ท คลาสรูม จำนวน 7 รูปแบบ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ใช้รูปแบบของ สพฐ.เป็นมาตรฐานขั้นต่ำ

รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า สำหรับรูปแบบของ สพฐ.คือ OBEC Smart Classroom ที่จะใช้เป็นกรอบ มีรายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับนักเรียนและครู เครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้วพร้อมระบบควบคุม กระดานอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเครื่องฉายภาพระยะสั้น โต๊ะ เก้าอี้ และตู้จัดเก็บ โดยกำหนดราคาตามขนาดของโรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 20 คนต่อห้อง ราคาประมาณ 300,000 บาท โรงเรียนขนาดกลาง 40 คนต่อห้อง 400,000 บาท และโรงเรียนขนาดใหญ่ 50 คนต่อห้อง 600,000 บาท โดยงบฯทั้งปี 56 และปี 57 กว่า 7,000 ล้านบาทคาดว่าจะดำเนินการจัดทำสมาร์ท คลาสรูมได้รวมทั้งสิ้น 20,000 โรง ซึ่งยืนยันว่าไม่ใช่คอมพิวเตอร์พกพาที่ราคาถูกแต่มาตรฐานสูงเทียบเท่าไอแพด ซึ่งราคาตามท้องตลาดต่อเครื่องประมาณ 12,000 บาท แต่ สพฐ.สามารถจัดซื้อได้ในราคา 8,500 บาท ทั้งนี้ จะเสนอต่อที่ประชุมฝ่ายสังคมและจิตวิทยาปลายสัปดาห์นี้.

ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอรูปแบบในการจัดทำสมาร์ท คลาสรูม จำนวน 7 รูปแบบ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ใช้รูปแบบของ สพฐ.เป็นมาตรฐานขั้นต่ำ ... 24 มิ.ย. 2557 00:02 24 มิ.ย. 2557 00:03 ไทยรัฐ