วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ภาค ปชช.' ชง 'คสช.' แก้ ก.ม.ที่ดินคนจน 4 ฉบับ

ภาคประชาชน ชง "คสช." แก้ ก.ม.ที่ดินคนจน 4 ฉบับ จัดการสิ่งแวดล้อมที่ดิน-เสียภาษีผู้ถือครองที่ดินจำนวนมาก

วันที่ 23 มิ.ย. ที่รัฐสภา ตัวแทนประชาชนศูนย์ประสานงานการรณรงค์กฎหมายเพื่อคนจนทั่วประเทศกว่า 40 คน รวมตัวบริเวณหน้าอาคารรัฐสภา เพื่อเข้าชื่อแสดงตนเป็นผู้ริเริ่มเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่ดิน 4 ฉบับ นำโดยนายดิเรก กองเงิน ตัวแทนศูนย์ประสานงานการรณรงค์กฎหมายเพื่อคนจน 4 ฉบับ และนายไปรยงค์ ดอกลำไย ที่ปรึกษาเครือข่ายปฏิรูปที่ดิน พร้อมรายชื่อผู้ริเริ่มแสดงตน 100 คน

โดยมี นายสมพงษ์ รัตณะวรรณ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย สำนักการประชุม ตัวแทนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้รับหนังสือ เพื่อส่งถึงรักษาราชการแทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส่งต่อไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยเรียกร้องให้มีการสนับสนุนกฎหมายทั้ง 4 ฉบับ ประกอบด้วย ร่างพ.ร.บ.สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรในรูปแบบโฉนดชุมชน ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า ร่าง พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน และร่าง พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม ที่มีความสำคัญต่อการปฏิรูปที่ดิน สร้างความเป็นธรรม และลดความขัดแย้งในสังคม

ทั้งนี้ นายดิเรก กล่าวว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดิน การเสียภาษีอัตราก้าวหน้าของผู้ถือครองที่ดินจำนวนมาก เนื่องจากมีปัญหาครอบครองที่ดินกระจุกตัวกับกลุ่มทุน นักธุรกิจ และนักการเมือง ขณะเดียวกันต้องแก้ไขระบบธนาคารที่ดิน หลังจากนี้หากผ่านการตรวจสอบรายชื่อผู้ริเริ่มก็จะเริ่มรวบรวมรายชื่อประชาชนตามพระราชบัญญัติเข้าชื่อเสนอกฎหมายทันที

ภาคประชาชน ชง "คสช." แก้ ก.ม.ที่ดินคนจน 4 ฉบับ จัดการสิ่งแวดล้อมที่ดิน-เสียภาษีผู้ถือครองที่ดินจำนวนมาก 23 มิ.ย. 2557 17:37 23 มิ.ย. 2557 20:56 ไทยรัฐ