วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บอร์ด กสท.ดึงเบรก 2 ช่องทีวีพูล ไม่ผ่านผังรายการ

คณะกรรมการ กสท. มีมติให้ 2 ช่องทีวีพูล ทั้งช่องไทยทีวี ประเภทรายการข่าว และช่องโลก้า รายการเด็ก ไม่ผ่านสัดส่วนผังรายการข่าวร้อยละ 50 และ 25 ตามลำดับ ขณะที่ สำนักงาน กสทช. เสนอให้ปรับผังรายการใน 7 วัน...

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2557 พันเอกนที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กสท. มีมติตามที่สำนักงานได้เสนอการวิเคราะห์ผังรายการทีวีดิจิตอล ตามหลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ซึ่งมี 2 ช่องรายการ มีเนื้อหาไม่เป็นไปตามประกาศของ กสทช. คือ ช่องของทีวีพูล ได้แก่ ช่องไทยทีวี หมายเลข 17 ประเภทรายการข่าว และช่องโลก้า หมายเลข 15 ประเภทรายการเด็ก ทั้งนี้ เบื้องต้นส่งหนังสือตักเตือนและเรียกผู้ประกอบการมาทำความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งทั้ง 2 ช่อง จะต้องปรับผังรายการใหม่และส่งกลับมาที่สำนักงาน กสทช.ภายใน 7 วัน จากนั้นจะเสนอเข้าที่ประชุม กสท.พิจารณาอีกครั้ง

ประธาน กสท. กล่าวต่อว่า จากรายงานของสำนักงาน กสทช. พบว่า ผังรายการของช่องไทยทีวี ซึ่งอยู่ในทีวีดิจิตอลประเภทบริการข่าวสารและสาระนั้น มีเนื้อหารายการที่เป็นสัดส่วนข่าวเพียงร้อยละ 39.39 ซึ่งไม่เป็นไปตามกำหนดของประกาศที่จะต้องมีสัดส่วนที่ร้อยละ 50 กระจายในทุกช่วงเวลาของรายการ รวมถึงในช่วงเวลาที่มีผู้ชมรายการมากที่สุด หรือไพรม์ไทม์ แต่ช่องไทยทีวีมีข่าวสารช่วงเวลาดังกล่าวเพียงร้อยละ 4 เท่านั้น ส่วนช่องโลก้า เป็นประเภทช่องรายการเด็ก เยาวชนและครอบครัว ที่จะต้องมีเนื้อหาของสาระอยู่ที่ร้อยละ 25 กระจายในทุกช่วงเวลาของรายการ แต่ช่องโลก้ามีเพียงร้อยละ 13 เท่านั้น.

คณะกรรมการ กสท. มีมติให้ 2 ช่องทีวีพูล ทั้งช่องไทยทีวี ประเภทรายการข่าว และช่องโลก้า รายการเด็ก ไม่ผ่านสัดส่วนผังรายการข่าวร้อยละ 50 และ 25 ตามลำดับ ขณะที่ สำนักงาน กสทช. เสนอให้ปรับผังรายการใน 7 วัน... 23 มิ.ย. 2557 17:33 23 มิ.ย. 2557 18:23 ไทยรัฐ