วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พณ.เตรียมรับมือมะกันคว่ำบาตรค้ามนุษย์ ชี้หากทำจริงถือว่ากลั่นแกล้ง

พณ.จับตาท่าทีสหรัฐฯ ในอีก 90 วัน หลังไทยถูกลดอันดับค้ามนุษย์ มั่นใจรัฐดูแลแรงงานได้ดี เชื่อสหรัฐฯ จะเข้าใจมากขึ้น คาดเบื้องหลังเกิดจากสหรัฐฯ-อียูขาดดุลการค้าเอเชีย จึงหยิบปัญหาแรงงานตอบโต้คู่ค้า ชี้หากคว่ำบาตรถือว่ากลั่นแกล้ง...

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมข้อมูลเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาจากการที่สหรัฐฯ ประกาศลดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทย จากบัญชี 2 ลงมาอยู่บัญชี 3 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุด คงต้องมีการติดตามมาตรการหลังระยะเวลา 90 วัน ในการพิจารณาคว่ำบาตร งดความช่วยเหลือด้านต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นมาตรการเบา เช่น การตักเตือน หรือมาตรการหนักไปจนถึงตัดความสัมพันธ์ทางการค้า แต่ไทยยังมั่นใจแผนปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐ ในการดูแลและคุ้มครองเกี่ยวกับแรงงาน น่าจะทำให้สหรัฐฯ มีความมั่นใจเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะ 3 หน่วยงาน ทั้งกระทรวงแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์ จะต้องปรับวิธีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันให้มากขึ้น แม้ในช่วงที่ผ่านมาแต่ละหน่วยงานมีการทำความเข้าใจกับสหรัฐฯ แล้ว แต่สหรัฐฯ คงมองว่าการทำงานของหน่วยงานราชการไทยเป็นแบบต่างคนต่างทำ ดังนั้น ไทยจะต้องใช้วิกฤติมาเป็นโอกาสที่จะบูรณาการหน่วยงานภาครัฐให้สามารถทำงานในเชิงรุก เพื่อให้ประเทศมหาอำนาจได้รับทราบว่า ประเทศไทยมีแผนและกฎหมายในการดูแลปัญหาแรงงาน และอื่นๆ เป็นระบบและเป็นสากล

นอกจากนี้ คงต้องเดินหน้าเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหรัฐฯ ผู้นำเข้า และสื่อมวลชน มารับฟังถึงแผนการดูแลและขั้นตอนต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลไทยให้ความสำคัญเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว เช่น การปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งทำให้แรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้นเทียบเท่ากับคนไทย การมีสวัสดิการที่คุ้มครอง แต่ยอมรับว่า อาจมีบางกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานผิดประเภท แต่ถือเป็นส่วนน้อย ทั้งนี้ ในระยะยาวผู้ประกอบการไทยทุกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานจำนวนมากจะต้องตื่นตัว และร่วมกันประกาศปฏิญญาที่จะใช้แรงงานถูกกฎหมาย เป็นธรรม และเสมอภาค

ส่วนเหตุผลหลักที่สหรัฐฯ ประกาศดังกล่าว ยอมรับว่าน่าจะมาจากกรณีที่สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปขาดดุลทางการค้ากับกลุ่มประเทศในเอเชียค่อนข้างมาก จึงได้หยิบยกปัญหาด้านแรงงานมาตอบโต้ประเทศคู่ค้า แต่ไทยก็จะเดินหน้าทำความเข้าใจ เพราะหากไทยชี้แจงประเด็นต่างๆ ได้ เพื่อให้ชาวโลกได้รับรู้ว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการใช้แรงงาน เพราะหากยังมีการคว่ำบาตรจะถือว่าเป็นการกลั่นแกล้ง.

พณ.จับตาท่าทีสหรัฐฯ ในอีก 90 วัน หลังไทยถูกลดอันดับค้ามนุษย์ มั่นใจรัฐดูแลแรงงานได้ดี เชื่อสหรัฐฯ จะเข้าใจมากขึ้น คาดเบื้องหลังเกิดจากสหรัฐฯ-อียูขาดดุลการค้าเอเชีย จึงหยิบปัญหาแรงงานตอบโต้คู่ค้า ชี้หากคว่ำบาตรถือว่ากลั่นแกล้ง 23 มิ.ย. 2557 17:21 23 มิ.ย. 2557 17:59 ไทยรัฐ