วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กอ.รมน.ทำแผนบูรณาการ-งบประมาณ แก้ปัญหาชายแดนใต้

กอ.รมน.ทำแผนบูรณาการ-งบประมาณ แก้ปัญหาชายแดนใต้

  • Share:

กอ.รมน.รุดหน้า ทำแผนบูรณาการ-งบประมาณแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2558

วันที่ 23 มิ.ย. 57 พ.อ.บรรพต พูลเพียร โฆษก กอ.รมน. กล่าวภายหลังการประชุมบูรณาการแผนงานและงบประมาณการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2558 โดยมี พล.อ.อักษรา เกิดผล เสธ.ทบ. ในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ลธ.รมน.) เป็นประธานฯ โดยมีตัวแทนจาก ศอ.บต. และ 17 กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

พ.อ.บรรพต กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อย (คสช.) ผู้ใช้อำนาจผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.รมน.) ได้มีนโยบายปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้การขับเคลื่อนงาน การแก้ไขปัญหาในห้วงเวลาต่อไป มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องของเอกภาพและประสิทธิภาพในการบูรณาการ ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ และความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ให้สอดรับกับอำนาจการบริหารราชการในปัจจุบันนั้น

สำหรับที่ประชุมวันนี้ ได้กำหนดแนวทางพิจารณาจัดทำแผนงานและงบประมาณปี 2558 โดย กอ.รมน. และ ศอ.บต. จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนบูรณาการ สนับสนุน และเสริมการปฏิบัติของหน่วย/ส่วนราชการปกติ

พ.อ.บรรพต กล่าวว่า ในส่วนของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จะมุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เสริมช่องว่าง และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติให้กับ ศอ.บต. และส่วนราชการอื่น โดยทาง ศอ.บต.จะเน้นแผนงานที่แก้ไขปัญหาเร่งด่วน เฉพาะหน้าและริเริ่มสานงานต่อ รวมทั้งบูรณาการกับแผนงานของ 17 กระทรวง 66 หน่วยงาน ที่ต้องมียุทธศาสตร์ชัดเจน สามารถมองเห็นความสำเร็จในแต่ละด้าน ในส่วนของกระทรวง และส่วนราชการปกติอื่นๆ จะต้องมีแผนงานสอดคล้องกับ ศอ.บต. ซึ่งมีผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต ศักยภาพของคน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และพัฒนาศักยภาพแรงงานในพื้นที่

ทั้งนี้ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือ การบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสานสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ ภายใต้การบริหารจัดการอย่างเป็นเอกภาพ และภายหลังการประชุมวันนี้แล้ว แต่ละหน่วยงานจะได้นำแนวทางกลับไปทบทวนจัดทำแผนงานและงบประมาณ ปี 2558 ต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้