วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ศาลปกครองสูงสุด' ไม่รับฟ้อง ปม 'ยิ่งลักษณ์' จ่ายเงินเยียวยาทางการเมือง

"ศาลปกครองสูงสุด" ไม่รับฟ้อง "สาธิต" ฟ้อง "ยิ่งลักษณ์" ปมจ่ายเงินเยียวยาทางการเมือง ชี้ไม่อยู่ในอำนาจ...
 
วันที่ 23 มิ.ย. ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งยืนตามคำสั่งศาลชั้นต้น ไม่รับคำฟ้องที่ นายสาธิต ปิตุเตชะ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กับพวกรวม 3 ราย ฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น กับ คณะรัฐมนตรี รวม 2 ราย กรณีผู้ถูกฟ้องมีมติอนุมัติให้มีการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. 2549 ถึงเดือน พ.ค. 2553 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เนื่องจากมติดังกล่าว มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เป็นการเยียวยากลุ่มบุคคลที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่า เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดหรือไม่ อีกทั้งมีบุคคลที่เข้าข่ายเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทางการเมืองในหลายกรณี ที่มิได้มีส่วนร่วมในการกระทำผิด แต่ไม่ได้รับการเยียวยา อีกทั้งมติดังกล่าว ยังมิได้ครอบคลุมถึงกรณีผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความรุนแรงในอดีตที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม จึงถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม และเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ  

ทั้งนี้ ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า การอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น เนื่องจากการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง มิใช่เป็นการดำเนินการตามกฎหมายใด แต่เป็นการดำเนินการทางนโยบายสร้างความปรองดองของคนในชาติ ด้วยการเยียวยาฟื้นฟูผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมือง ตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 49 เป็นต้นมา ตามข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.)

การกระทำดังกล่าว มิใช่การกระทำทางปกครอง หรือดำเนินการในทางปกครองอันจะอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลปกครอง และการที่ผู้ถูกฟ้องจะดำเนินมาตรการเยียวยาผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายในเหตุการณ์ใดหรือไม่ เป็นกิจการในทางรัฐประศาสน์นโยบาย หรือ เป็นการกระทำในทางการเมือง ที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง ที่ศาลปกครองชั้นต้น มีคำสั่งไม่รับฟ้องไว้พิจารณา และจำหน่ายคดีออกจากสารบบความนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น

"ศาลปกครองสูงสุด" ไม่รับฟ้อง "สาธิต" ฟ้อง "ยิ่งลักษณ์" ปมจ่ายเงินเยียวยาทางการเมือง ชี้ไม่อยู่ในอำนาจ... 23 มิ.ย. 2557 15:33 23 มิ.ย. 2557 15:50 ไทยรัฐ