วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภาทนาย พร้อมช่วย แม่เจอบิลคุกกี้รัน2แสน

สภาทนายความ มอบหมายประธานสภาทนายความจังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเด็ก ม.1 ซื้อเพชรคุกกี้รัน เป็นเงินกว่า 2 แสนบาท...

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ นายสุนทร พยัคฆ์ อุปนายกสภาทนายความและคณะ เผยว่า กรณี นางอัมพร ชุ่มชื่นดี ชาวบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับบิลเรียกเก็บค่าสินค้าและบริการของเครือข่ายโทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่ง รวมค่าใช้บริการรอบปัจจุบันเป็นเงิน 203,477.06 บาท (สองแสนสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหกสตางค์) เนื่องจากบุตรชาย ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้หลงส่ังซื้อสินค้าในเกมอย่างต่อเนื่องนั้น

ดังนั้น คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สภาทนายความ ได้มอบหมายให้ นายภัทราวุฒิ พันธ์รัศมี ประธานสภาทนายความจังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายละเอียดที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงจากผู้ที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ และข้อเท็จจริงจากบริษัท หรือตัวแทนระบบเครือข่ายของบริษัทที่ใช้บริการ รวมถึงข้อเท็จจริงต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอรายงานประกอบการพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติทนายความ พุทธศักราช 2528 สภาทนายความ ในฐานะองค์กรวิชาชีพทางกฎหมาย หนึ่งในกระบวนการยุติธรรมมีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย แก่ประชาชนผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรม การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคที่ถูกละเมิดหรือเอาเปรียบจากผู้ให้บริการหรือผู้ประกอบธุรกิจ จนเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหาย

ถือเป็นภารกิจและหน้าที่ของสภาทนายความ ที่จะให้ความช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้บริโภค ซึ่งอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบและไม่มีโอกาสเท่าเทียมกับผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันเป็นปกติสุขของประชาชนผู้บริโภคในสังคม.

สภาทนายความ มอบหมายประธานสภาทนายความจังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเด็ก ม.1 ซื้อเพชรคุกกี้รัน เป็นเงินกว่า 2 แสนบาท ... 23 มิ.ย. 2557 14:46 23 มิ.ย. 2557 16:36 ไทยรัฐ