วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เพื่อน​พึ่ง(ภาฯ) ยก​ระดับ​คุณภาพ​ชีวิต​ชาว​นา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วม​กับ มูลนิธิ​อาสา​เพื่อน​พึ่ง (ภาฯ) ยาม​ยาก สภากาชาดไทย จัด​งาน “เพื่อน​พึ่ง (ภาฯ) เกษตร​แฟร์” ขึ้น​เป็น​ปี​ที่ 4 ตาม​แนวความคิด “ยก​ระดับ​ชาว​นา​ไทย ก้าว​ไกล​กับ​เพื่อน​พึ่ง (ภาฯ) เกษตร​แฟร์​และ​เพื่อน​พึ่ง (ภาฯ) พา​วิ​เลียน” โดย​จัด​ขึ้น​ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต​บางเขน เพื่อ​หา​ราย​ได้​สมทบ​ทุน​มูลนิธิ​อาสา​เพื่อน​พึ่ง(ภาฯ) ยาม​ยาก สภากาชาดไทย ใน​การ​ช่วยเหลือ​ประชาชน​ที่​ได้​รับ​ความ​เดือดร้อน จาก​ภัยพิบัติ​ต่างๆ อย่าง​ครบ​วงจร

โอกาส​นี้  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้​เสด็จ​เป็น​องค์​ประธาน​เปิด​งาน พร้อม​ทั้ง​ทอดพระเนตร​นิทรรศการ​เพื่อน​พึ่ง (ภาฯ) และ​ผล​งาน​วิจัย​ของ​มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน​ส่วน  “นวัตกรรม​เพื่อ​ชุมชน” ซึ่ง​มี​ผล​งาน​ที่​นำ​มา​จัด​แสดง อาทิ กระบวนการ​ปลูก​ข้าว​ไรซ์​เบอ​รี่, การ​ส่งเสริม​เลี้ยง​ไส้เดือน​ไทเกอร์ สาย​พันธุ์​มหาวิทยาลัย​เกษตรฯ เพื่อทำ​ปุ๋ย​จาก​มูล​ไส้เดือน, ผล​งาน​ของ​ศูนย์​ความ​เป็น​เลิศ​แห่ง​นวัตกรรม​ข้าว อาทิ การ​วิจัย​เรื่อง​พันธุ์ การ​ผลิต การ​แปรรูป การ​ตลาด เป็นต้น, การ​ส่งเสริม​การ​เลี้ยง​ไก่​ลูกผสม​ตะเภา​ทอง​เกษตรศาสตร์ และไก่​เคยูภู​พาน เป็นต้น พร้อม​กัน​นี้​ยัง​ได้​เสด็จ​เยี่ยม​ชม​ร้าน​ค้า​ต่างๆ ที่มา​ออกร้าน​ใน​งาน รวม​แล้ว​เป็น​เวลา​กว่า 1 ชม.

รศ.​ดร.​พิชิต สุวรรณ​ประ​กร รอง​ประธาน​มูลนิธิ​อาสา​เพื่อน​พึ่ง (ภาฯ) กล่าว​ว่า การ​จัด​งาน​ปี​นี้​จะ​เน้น​การ​ฟื้นฟู​อาชีพ​ชาว​นา ที่​มูลนิธิ​อาสา​เพื่อน​พึ่ง (ภาฯ) ยาม​ยาก, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​และ​ภาคี ได้​เข้าไป​ช่วยเหลือ​อย่าง​ต่อ​เนื่อง จน​ได้​แนวทาง​ยก​ระดับ​ชาว​นา​ได้​อย่าง​เป็น​รูปธรรม ซึ่ง​มี​หลักการ​สำคัญ​คือ ช่วย​ให้​ชาว​นายก​ระดับ​คุณภาพ​การ​ปลูก​ข้าว และ​ยก​ระดับ​คุณภาพ​ข้าว อาทิ การ​ปลูก​ข้าว​แบบ​เกษตร​อินทรีย์ และ​การ​ปลูก​ข้าว​คุณภาพ​สูงอย่าง ไรซ์​เบอ​ร่ี ที่​มี​คุณภาพ​สูง เป็นต้น ซึ่ง​ใน​งาน​ได้​นำ​นวัตกรรม​กระบวนการ​ปลูก​ข้าว​ที่​มี​คุณภาพ​มา​ถ่ายทอด รวม​ทั้ง​ยัง​ได้​ให้​ความ​รู้​แก่​ชาว​นา​ใน​การ​ลด​ต้นทุน​การ​เพาะปลูก การ​ดูแล​และ​เพิ่ม​ผล​ผลิต​ใน​การ​ปลูก​ข้าว​แบบ​ที่​เรียก​ว่า “ปลูก​ข้าว​แบบ​ประณีต SRI เพื่อน​พึ่ง (ภาฯ)” นอกจาก​นี้​ใน​งาน​ยัง​มี​การ​ออกร้าน​ส่วน​พระองค์ ร้าน​ผล​พลอย​พอ​เพียง ที่​จำหน่าย​สินค้า​เกษตร​อินทรีย์ และ​ร้าน​ค้า​ต่างๆอีก​มากมาย​ที่​จัด​แบ่ง​เป็น​โซน​ถึง 11 โซน อาทิ โซน​ฟ้า​บันดาล จำหน่าย​สัตว์​เลี้ยง, โซน​หยาด​น้ำ​ฟ้า​พฤกษา​งาม​จำหน่าย​ต้นไม้ ฯลฯ รวม​ไป​ถึง​ของ​ดี​จาก​จังหวัด​ต่างๆ โดย​งาน​จะ​มี​ไป​จนถึง​วัน​ที่ 29 มิ.ย.​นี้.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วม​กับ มูลนิธิ​อาสา​เพื่อน​พึ่ง (ภาฯ) ยาม​ยาก สภากาชาดไทย จัด​งาน “เพื่อน​พึ่ง (ภาฯ) เกษตร​แฟร์” ขึ้น​เป็น​ปี​ที่ 4 23 มิ.ย. 2557 14:31 24 มิ.ย. 2557 06:13 ไทยรัฐ