วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'คตร.' บุกสภาฯ สอบคืบหน้า 2 โปรเจกต์ใหญ่

"คตร." บุกสภาฯ สอบปัญหาติดตาม-คืบหน้า 2 โปรเจกต์ใหญ่รัฐสภา

วันที่ 23 มิ.ย. 57 ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า ที่ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 3701 อาคารรัฐสภา 3 นายจเร พันธุ์เปรื่อง รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมนางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกันชี้แจงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ต่อ พล.ต.ธนาคาร เกิดในมงคล ประธานอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) ด้านการเงินและการเบิกจ่าย และ พล.ต.รณชัย มัชชุสุนทรกุล ประธานอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยรัฐสภาได้รายงานผลดำเนินการงานทั้งหมดให้รับทราบว่าได้ทำอะไรไปบ้าง

แต่ คตร. ให้ความสนใจในโครงการใหญ่ 2 โครงการของรัฐสภา คือ โครงการก่อสร้างรัฐสภาใหม่ และโครงการสวัสดิการก่อสร้างอาคารที่พักของเจ้าหน้าที่รัฐสภา ว่าดำเนินการคืบหน้าอย่างไร และมีอุปสรรคปัญหาหรือไม่ อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการทั้ง 2 คณะ ได้ขอใช้พื้นที่รัฐสภาเป็นสถานที่ทำงาน ทำให้วุฒิสภาจัดห้องทำงานให้ที่อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น และสภาผู้แทนราษฎร จัดห้องทำงานให้ที่อาคารกษาปณ์ ถนนประดิพัทธ์.

"คตร." บุกสภาฯ สอบปัญหาติดตาม-คืบหน้า 2 โปรเจกต์ใหญ่รัฐสภา 23 มิ.ย. 2557 12:59 23 มิ.ย. 2557 15:50 ไทยรัฐ