วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
5 หน่วยงานผนึกกำลัง เร่งขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว

5 หน่วยงานผนึกกำลัง เร่งขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว

  • Share:

แม้​ประเทศไทย​จะ​มีชื่อ​เสียง​เรื่อง​การ​ปลูกข้าว​มา​ช้านาน แต่​กลับ​มี​ปัญหา​เมล็ด​ข้าว​คุณภาพ​ยัง​ไม่​เพียงพอ​ต่อ​ความต้องการ​ของ​เกษตรกร

นาย​ชาญ​พิทยา ฉิม​พาลี อธิบดี​กรมการข้าวเผย​ว่า ความต้องการใช้​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​แต่ละปี​อยู่​ที่ 1.4 ล้าน​ตัน และ​จาก​การ​รวบรวม​ข้อมูลในปี ที่ผ่านมา ขีด​ความ​สามารถ​ใน​การ​ผลิต​เมล็ดพันธุ์ทุก​ภาค​ส่วน​ทำได้​แค่4.6 แสน​ตัน  เกษตรกร​เก็บ​เมล็ดพันธุ์​ ไว้​ใช้​เอง 7 แสนตัน สรุปแล้ว ​ยัง​ขาด​เมล็ด​พันธุ์​อีก​ประมาณ 2.4 แสน​ตัน ทั้งๆที่​เรา​มี​เมล็ด​พันธุ์​คุณภาพ​ผลิต​โดย​ศูนย์วิจัย​เมล็ดพันธุ์​ ของ​กรมการ​ข้าว   แต่​ที่​ไม่​ถึง​มือ​ชาว​นา​เพราะ​ขาดความ​เชื่อม​โยงระหว่าง​ผู้​ผลิต​และ​ผู้​จำหน่าย

ดังนั้น​กรมการ​ข้าว​จึง​ร่วม​กับธนาคาร​เพื่อ​การ​เกษตร​และ​สหกรณ์​การ​เกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงาน​พัฒนา​วิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​แห่งชาติ (สวทช.) มูลนิธิ​ข้าว​ไทย​ใน​พระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงาน​คณะ​กรรมการ​นโยบายวิทยาศาสตร์​เทคโนโลยี​และ​นวัตกรรม​แห่งชาติ (สว​ทน.) และ​สำนักงาน​พัฒนาการ​วิจัย​การ​เกษตร (องค์การ​มหาชน) ซึ่งได้​รับ​มอบหมาย​จาก​สำนักงาน​คณะ​กรรมการ​วิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้า​มา​ส่งเสริม​ระบบ​การ​ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​คุณภาพ​ดี​ขยาย​ให้​ผู้​ผลิต​มี​เมล็ด​พันธุ์​ตั้งต้น​เพียงพอ เพื่อ​ป้อน​กลุ่ม​ชาว​นา​ผู้​ผลิต​เมล็ด​พันธุ์ ศูนย์​ข้าว​ชุมชน หมู่​บ้าน​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​และ​เกษตรกร​ที่​สนใจ​ดำเนินการ​ผลิต​เมล็ดพันธุ์​จำหน่าย​ต่อ​ไป

ด้าน นาย​ลักษณ์ วจ​นาน​วัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าว​ว่า เมล็ด​พันธุ์ข้าว​คุณภาพ​ดี ถือ​เป็น​สิ่ง​สำคัญ​ใน​การ​พัฒนา​คุณภาพ​ข้าวของ​ไทย​ทำให้​สามารถลด​ต้นทุน​รวม​ถึง​เพิ่ม​ผล​ผลิต​ต่อ​ไร่​ได้​มาก​ขึ้น ซึ่ง ธ.ก.ส.​พร้อม​ให้การ​สนับสนุน​อย่าง​เต็มที่แก่​เกษตรกร​ที่​มี​ศักยภาพ​ใน​การ​ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ใน​โครงการ​สินเชื่อ เพื่อ​การ​ลงทุน และ​ช่องทางการ​ตลาด​ผ่าน​ร้านค้า​ใน​เครือ​ข่าย​บัตร​สินเชื่อ​เกษตรกรพร้อม​ทั้ง​สนับสนุน​ด้าน​เงิน​ทุน​ให้เกษตรกร วิสาหกิจ​ชุมชน รวมถึง​ผู้​ประกอบ​การ​ที่​สนใจ ลงทุน เพื่อ​สร้าง​องค์​ความ​รู้ การ​วิจัย​และ​การ​พัฒนา​ลง​ไป​สู่​เกษตรกร​ผ่าน​ศูนย์​เรียนรู้​เพื่อ​การ​พัฒนา​เศรษฐกิจ​พอ​เพียง​ต้นแบบ ธ.ก.ส. 84 แห่ง ทั่ว​ประเทศ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้