วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'กรมท่องเที่ยว' จ่อออกระเบียบชง คสช. ป้องกันบริษัททัวร์ตุ๋นลูกค้า

'กรมท่องเที่ยว' จ่อออกระเบียบชง คสช. ป้องกันบริษัททัวร์ตุ๋นลูกค้า

  • Share:

กรมการท่องเที่ยว เตรียมเสนอ คสช.ออกประกาศ ให้ผู้จัดงานด้านการท่องเที่ยว ต้องขออนุญาต แสดงรายชื่อผู้ร่วมจัดงาน รวมถึงเพิ่มทุนจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว ป้องกันบริษัททัวร์ฉ้อโกงนักท่องเที่ยว...

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ เกษรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยวเตรียมยกร่างระเบียบการปฏิบัติเข้มงวด เพื่อป้องกันและแก้ปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวง เตรียมเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกเป็นประกาศให้ทุกหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนตัวนักท่องเที่ยวเองให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในการป้องกันและแก้ไขปัญหาบริษัทนำเที่ยวหรือบริษัททัวร์ฉ้อโกงนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ กรมการท่องเที่ยวได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยได้วางกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว อันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการสร้างความมั่นใจด้านการใช้บริการธุรกิจนำเที่ยวในประเทศไทย ในระยะสั้นกรมการท่องเที่ยวได้กำหนดมาตรการควบคุมทุกกิจกรรมการจัดงานแสดง สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว โดยให้ผู้จัดงานทั้งภาครัฐและเอกชนต้องขออนุญาตพร้อมทั้งแสดงรายชื่อผู้ร่วม แสดงงานก่อนการจัดงานเพื่อเสนอให้กรมการท่องเที่ยวอนุมัติทุกครั้ง ในส่วนของธุรกิจนำเที่ยวอิสระ กรมการท่องเที่ยวย้ำว่า นักท่องเที่ยวอย่าเพิ่งด่วนไว้วางใจผู้ประกอบการ แต่ควรขอดูใบอนุญาตและเอกสารในการจดทะเบียนก่อนซื้อแพ็กเกจทัวร์ทุกครั้ง โดยสามารถนำมาหมายเลขใบอนุญาตมาตรวจสอบได้ที่สายด่วน 24 ชม. ของกรมการท่องเที่ยว หมายเลข 0-2401-1111 อีกทั้งเพื่อเน้นความสำคัญในเรื่องนี้กรมการท่องเที่ยวจะยกร่างระเบียบการ ปฏิบัติเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกเป็นประกาศให้ทุกหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

สำหรับมาตรการระยะยาว กรมการท่องเที่ยวเตรียมหารืออย่างเร่งด่วนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเรื่องการเพิ่มมาตรการควบคุมและตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว โดยจะประสานกับกระทรวงพาณิชย์ให้การพิจารณาอนุญาตให้ผู้ที่จดทะเบียนธุรกิจ นำเที่ยวสามารถขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้ในรูปแบบนิติบุคคล เท่านั้น และกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องมีการรายงานประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละปีเพื่อให้กรมการท่องเที่ยวพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการการบริหารจัดการและเป็นหลักประกันที่น่าเชื่อถือให้แก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งยังสะดวกในการควบคุมและตรวจสอบด้วย

พร้อมกันนี้ กรมการท่องเที่ยวได้เร่งจัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขเงื่อนไขการใช้เงินประกัน โดยในขั้นต้นกรมการท่องเที่ยวจะเสนอให้ คสช.ออกเป็นประกาศชั่วคราวให้กรมการท่องเที่ยวสามารถนำเงินประกันมาช่วยเหลือผู้เสียหายได้ทันที โดยหลังจากนี้ กรมการท่องเที่ยวจะยกร่างเสนอการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายได้อย่างทันท่วงที ร่วมถึงการเพิ่มทุนจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว ในพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 เพื่อปิดโอกาสการฉ้อโกงของผู้ประกอบการทัวร์หลอกลวงในระยะยาวด้วย

อย่างไรก็ตาม กรมการท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นว่าหากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและป้องกันทัวร์หลอกลวงกัน อย่างจริงจังตามมาตรการที่กล่าวมา คาดว่าจะสามารถจะกำจัดทัวร์หลอกลวงได้อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้