วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.ม.​ต่อ​อายุ​ราชการ

โดย ซี.12

การ​เกษียณอายุ​ราชการ​ของ​ข้าราชการ​ทุก​ประเภท​กำหนด​ไว้​ด้วย​พระ​ราช​บัญญัติ​บำเหน็จ​บำนาญ​ข้าราชการ

กฎหมาย​ฉบับ​นี้​ตรา​ขึ้น​เมื่อ​วัน​ที่ 10 เมษายน 2494 มี จอมพล ป.พิบูล​สงคราม  นายกรัฐมนตรี​  เป็น​ผู้​รับ​สนอง​พระบรมราชโองการ  โดย​ให้​ยกเลิก​บรรดา​กฎหมาย​ว่า​ด้วย​บำเหน็จ​บำนาญ​ทหาร กฎหมาย​ว่า​ด้วย​บำเหน็จ​บำนาญ​ข้าราชการ​ฝ่าย​พลเรือน และ​บรรดา​กฎหมาย กฎ และ​ข้อบังคับ​อื่นๆใน​ส่วน​ที่​มี​บัญญัติ​ไว้​แล้ว​ใน​พระ​ราช​บัญญัติ​นี้ หรือ​ซึ่ง​แย้ง​กับ​บท​แห่ง​พระ​ราช​บัญญัติ​นี้ แล้ว​รวม​มา​ไว้​เป็น​กฎหมาย​ฉบับ​เดียวกัน

การ​เกษียณอายุ​ของ​ข้าราชการ​กำหนด​ไว้​ใน​มาตรา 19 ว่า “ข้าราชการ​ซึ่ง​มีอายุ​ครบ​หก​สิบ​ปีบริบูรณ์​แล้ว เป็นอัน​พ้น​จาก​ราชการ​เมื่อ​สิ้น​ปี​ที่​อายุ​ครบ​หก​สิบ​ปี​บริบูรณ์​นั้น เว้นแต่​ใน​กรณี​พิเศษ​ซึ่ง​คณะ​รัฐมนตรี​เห็น​ความ​จำเป็น​เพื่อ​ประโยชน์​แก่​ราชการ​อย่าง​ยิ่ง จะ​ต่อ​เวลา​ให้​รับ​ราชการ​ต่อ​ไป​อีก​คราว​ละ​หนึ่ง​ปี​จนถึง​อายุ​ครบ​หก​สิบ​ห้า​ปี​บริบูรณ์​ก็ได้ ความ​ใน​มาตรา​นี้​มิ​ให้​ใช้​บังคับ​แก่​ข้าราชการ​การเมือง”

จาก​บทบัญญัติ​ดัง​กล่าว​จะ​เห็น​ได้​ว่า​สมัย​นั้น​ข้าราชการ​แต่ละ​คน​จะ​ต้อง​เกษียณอายุ​หรือ​พ้น​จาก​ราชการ​ใน​วัน​ที่ 1 มกราคม​ของ​ปี​ถัด​ไป​จาก​ปี​ที่​มีอายุ​ครบ​หก​สิบ​ปี​บริบูรณ์​ พูด​ง่ายๆคือ​ทำ​งาน​จนถึง​วัน​ที่31 ธันวาคม​เป็น​วัน​สุดท้าย และ​สามารถ​ต่อ​อายุ​ราชการ​ได้​คราว​ละ 1 ปี ถ้า​คณะ​รัฐมนตรี​เห็น​ความ​จำเป็น

บทบัญญัติ​นี้​ใช้​มา 10 ปี​เต็ม​ก็​มี​การ​เปลี่ยนแปลง​ไป​เล็กน้อย​เมื่อ​วัน​ที่ 16 พฤศจิกายน 2504 โดย​มี​การ​แก้ไข​เพิ่มเติม​ พ.ร.​บ.​บำเหน็จ​บำนาญ​ข้าราชการ (ฉบับ​ที่ 6)ใน​รัฐบาล​ จอมพล​สฤษดิ์ ธ​นะ​รัชต์ แต่​มี พล​เอก​ถนอม กิตติ​ขจร รอง​นายกรัฐมนตรี​ เป็น​ผู้​รับ​สนอง​พระบรมราชโองการ ให้​ยกเลิก​ความ​ใน​มาตรา 9 และ​ให้​ใช้​ข้อความ​ต่อ​ไป​นี้​แทน คือ

“มาตรา 19 ข้าราชการ​ซึ่ง​มีอายุ​ครบ​หก​สิบ​ปี​บริบูรณ์​แล้ว เป็นอัน​พ้น​จาก​ราชการ​เมื่อ​สิ้น​ปี​ งบ​ประมา​ณ ​ที่​อายุ​ครบ​หก​สิบ​ปี​บริบูรณ์​นั้น เว้นแต่​ใน​กรณี​พิเศษ​ซึ่ง​คณะ​รัฐมนตรี​เห็น​ความ​จำเป็น​เพื่อ​ประโยชน์​แก่​ราชการ​อย่าง​ยิ่ง จะ​ต่อ​เวลา​ให้​รับ​ราชการ​ต่อ​ไป​อีก​คราว​ละ​หนึ่ง​ปี​จนถึง​อายุ​ครบ​หก​สิบ​ห้า​ปี​บริบูรณ์​ก็ได้ ความ​ใน​มาตรา​นี้​มิ​ให้​ใช้​บังคับ​แก่​ข้า​ราชการ​การเมือง”

เหตุผล​ใน​การ​แก้ไข​คือ​มี​การ​เปลี่ยนแปลง​ปีงบประมาณ​จาก​ปีปฏิทิน​เป็น​เริ่ม​ต้น​วัน​ที่ 1 ตุลาคม ของ​แต่ละ​ปี​และ​สิ้นสุด​ใน​วัน​ที่ 30 กันยายน​ของ​ปี​ถัด​ไป ​จึง​สมควร​เปลี่ยน​หลักเกณฑ์​เกษียณอายุ​ของ​ข้าราชการ​ให้​สอดคล้องกับ​ปีงบประมาณ​ใหม่

บทบัญญัติ​ใน​มาตรา 19 ที่​แก้ไข​ใหม่​นี้​อยู่​ยั้ง​ยืนยง​มา​จน จอมพล​ถนอม กิตติ​ขจร ขึ้น​ดำรง​ตำแหน่ง​นายกรัฐมนตรี​อีกครั้ง​ควบ​กับ​ตำแหน่ง​ผู้​บัญชาการ​ทหาร​สูง​สุด​และ​เมื่อ​ถึง​คราว​ที่​จะ​ต้อง​เกษียณอายุ​จาก​ตำแหน่ง​ทาง​ทหาร​ก็​มี​การ​หยิบยก​มาตรา 19 ขึ้น​มา​ต่อ​อายุ​ราชการ​ไป​อีก 1 ปี จน​กลาย​เป็น​ชนวน​ทางการ​เมือง​อย่าง​ใหญ่​โต

มี​นิสิต​นักศึกษา​ออก​มา​ประท้วง​ประชดประชัน​จน​ถูก​ลบ​ชื่อ​ออก​จาก​มหาวิทยาลัยรามคำแหง แล้ว​เกิด​ขบวนการ​เรียก​ร้อง​รัฐธรรมนูญ​จน​ลุกลาม​กลาย​เป็น​เหตุการณ์​ประวัติศาสตร์ 14 ตุลาคม 2516 ใน​ที่สุดเส้นทาง​ของ​กฎหมาย​ต่อ​อายุ​ราชการ​นี้​เป็น​อย่างไร​

ต่อ​ไป​โปรด​ติดตาม​พรุ่งนี้​อีก​วัน.

“ซี.12”

23 มิ.ย. 2557 10:48 23 มิ.ย. 2557 10:48 ไทยรัฐ