วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สพฐ.-สอศ.' เร่งปรับการสอน 'ประวัติศาสตร์-หน้าที่พลเมือง'

สพฐ.-สอศ. เดินหน้าปรับการสอน 'ประวัติศาสตร์-หน้าที่พลเมือง' ด้าน สพฐ.เล็งสอนในหนังสือ ไม่แยกออกมาเป็นวิชา ขณะ สอศ.เน้นสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ระบุนำร่องไปแล้ว 20 สถาบันทั่วประเทศ...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เน้นการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมืองให้เข้มข้นมากขึ้นนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และวิชาหน้าที่พลเมือง โดยมีนายวินัย รอดจ่าย อดีตรองเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธาน เบื้องต้นคณะกรรมการได้เสนอให้ทั้ง 2 วิชา ยังคงอยู่ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา โดยไม่ได้แยกออกมาเป็นวิชาต่างหาก แต่ให้เน้นการสอนหน้าที่พลเมืองมากขึ้น ซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนว่า จะดำเนินการอย่างไร ดังนั้น จึงต้องรอให้คณะกรรมการฯ ไปคิดและนำเสนอเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม รวมถึงแบบเรียนที่จะใช้ให้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

นายอภิชาติ กล่าวว่า สพฐ.ยังรอความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนฯ อยู่ อย่างไรก็ตาม ความคิดเดิม ตั้งใจว่าจะให้ทดลองทำในรูปของหนังสืออ่านประกอบไปก่อนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 และจะให้สอนจริงในเทอมแรกปีการศึกษา 2558 โดยปัจจุบัน สพฐ.มีบัญชีรายชื่อหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ระดับชั้นต่างๆ จำนวนมากอยู่แล้ว ก็จะให้คณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนเนื้อหาหนังสือเหล่านั้นอีกครั้งว่า มีความเหมาะสมอย่างไร เพื่อจะได้แนะนำให้โรงเรียนเลือกใช้ต่อไป

ด้าน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดทำโครงการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นที่ตัวเองอยู่ พร้อมทั้งวิเคราะห์เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เด็กเกิดสำนึกรักบ้านเกิด ทั้งนี้ ได้นำร่องในสถานศึกษาสังกัด สอศ. 20 แห่งทั่วประเทศแล้ว หลังจากนั้นปลายเดือนกันยายนจะประชุมสถานศึกษานำร่องทั้งหมด เพื่อหาข้อสรุปว่าควรจัดรูปแบบกิจกรรมเรียนรู้อย่างไรบ้าง ส่วนวิชาหน้าที่พลเมืองได้มีการนำผลการศึกษาวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามาเป็นกรอบพื้นฐานในอนาคต.

สพฐ.-สอศ. เดินหน้าปรับการสอน 'ประวัติศาสตร์-หน้าที่พลเมือง' ด้าน สพฐ.เล็งสอนในหนังสือ ไม่แยกออกมาเป็นวิชา ขณะ สอศ.เน้นสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ระบุนำร่องไปแล้ว 20 สถาบันทั่วประเทศ... 23 มิ.ย. 2557 10:35 23 มิ.ย. 2557 10:55 ไทยรัฐ