วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พม.ลุยจัดโครงการ พม.เคลื่อนที่ คืนความสุขให้คนสงขลา

พม.ลุยจัดโครงการ พม.เคลื่อนที่ คืนความสุขให้คนสงขลา

  • Share:

พม.จัดโครงการ "พม.เคลื่อนที่ : พม.ประสานชุมชน คืนความสุขให้คนสงขลา" หวังสร้างประสบการณ์และความรู้ให้ชุมชน...

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 23 มิ.ย. 57 นางรัชนี สุดจิตร์ ผู้ตรวจราชการและโฆษกประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงฯ กล่าวในการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "พม. เคลื่อนที่ : พม. ประสานชุมชน คืนความสุขให้คนสงขลา" ณ โรงเรียนวัดเถรแก้ว ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยได้ให้ความช่วยเหลือและดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน ให้มีความสุขและสามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อเป็นรากฐานของสังคมคุณภาพ ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา จึงได้จัดโครงการ "พม. เคลื่อนที่ : พม. ประสานชุมชน คืนความสุขให้คนสงขลา" เพื่อสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรในชุมชน ให้เป็นเครือข่ายที่มีคุณภาพร่วมกันในการจัดสวัสดิการสังคม ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเข้าถึงบริการของรัฐตามสิทธิกฎหมายต่างๆ และให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

นางรัชนี กล่าวต่อว่า โครงการ "พม. เคลื่อนที่ : พม. ประสานชุมชน คืนความสุขให้คนสงขลา" จัดขึ้นหว่างวันที่ 23-24 มิ.ย. โดยประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชน การบริการประชาชน เช่น ตรวจสุขภาพฟรี ตัดผมฟรี นวดฟรี จดทะเบียนคนพิการ และแนะนำอาชีพ เป็นต้น การมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ราษฎรยากจน การแข่งกีฬาพื้นบ้านประสานชุมชน การเสวนา เรื่องสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนควรได้รับ การจับรางวัลคืนความสุขแก่ประชาชนในพื้นที่อบต.ระวะ การแสดงดนตรีจากฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 นอกจากนี้ ยังให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ พักค้างบ้านเรือนราษฎรในตำบลระวะ จำนวน 70 หลังคาเรือน (บ้าน 1 หลัง ต่อเจ้าหน้าที่ 1-2 คน) เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี และรับฟังปัญหาอุปสรรคความต้องการของประชาชน รวมทั้งสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในตำบลระวะ ซึ่งเป็นตำบลต้นแบบด้านสวัสดิการและการพัฒนาสังคม 

"กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ หวังว่าโครงการดังกล่าว จะทำให้ประชาชนในพื้นที่ฯ ได้นำความรู้ที่ได้รับหรือประสบการณ์ดีๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อไป" นางรัชนี กล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้