วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โชห่วยสู้วิกฤติ โชห่วยโชว์เสน่ห์

โดย

พฤติกรรม​ผู้​บริโภค​ยุค​ปัจจุบัน​ที่​เปลี่ยนแปลง​รวดเร็ว บวกกับการ​แข่ง​ขัน​ใน​ธุรกิจ​ค้า​ปลีกราย​ย่อย​ที่​เพิ่ม​มาก​ขึ้น...หาก​ผู้​ประกอบ​การ​ขาด​ความ​รู้​ใน​การบริหาร​จัดการ แน่นอน​ว่า​จะ​ตก​อยู่​ใน​สภาวะ​ถดถอย​ลง​ไป​เรื่อยๆ

ปิยะ​วัฒน์ ฐิตะ​สัทธา​วร​กุล ประธาน​คณะ​กรรมการ​ธุรกิจ​ค้า​ปลีกและ​ค้า​ส่ง สภา​หอการค้า​แห่ง​ประเทศไทย บอก​ว่า ศูนย์​พยากรณ์​เศรษฐกิจ​และ​ธุรกิจ มหาวิทยาลัย​หอการค้าไทย สำรวจ​ความ​คิดเห็น​เกี่ยว​กับ​ความ​สามารถ​ใน​การ​แข่ง​ขัน​ของ​ผู้​ประกอบ​การ​เอส​เอ็ม​อี​ไทย...

ปัญหา​ส่วน​ใหญ่​ที่​พบ คือ ขาด​สภาพ​คล่อง การบริหาร​ต้นทุน ปัญหา​เรื่อง​การ​พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้​มี​ความ​แตก​ต่าง​และ​สร้าง​จุดเด่น​ของ​สินค้า

รวม​ถึง​ขาด​ศักยภาพ​เรื่อง​การ​พัฒนา​บุคลากร​ใน​ด้าน​ต่างๆ ไม่ว่าจะ​เป็น​นวัตกรรม​ทักษะ​ฝีมือ​แรงงานตลอด​จน​ไม่​เข้าใจ​การ​เปลี่ยนแปลง​และ​ผล​กระทบ​ที่​เกิด​ขึ้น​ใน​ปัจจุบัน

เพื่อ​เป็น​การ​ยก​ระดับ​ผู้​ประกอบ​การ​เอส​เอ็ม​อี​ให้​สามารถ​แข่ง​ขัน

กับ​นานาชาติ​ได้​อย่าง​มั่นคง ยั่งยืน ปิด​ช่อง​ว่าง​ของ​ปัญหา จำเป็น​ต้อง​มี​การ​ส่งเสริม​ด้าน​การ​พัฒนา​ศักยภาพ ให้​มี​ความ​รู้ความ​เข้าใจ​ที่​จะ​ผลิตสินค้า​หรือ​บริการ​ได้​ตรง​กับ​ความต้องการ​ของ​ตลาด​หรือ​ผู้​ซื้อ​อย่าง​แท้จริง...

ผู้​ประกอบ​การจะ​ต้อง​ปรับ​ตัว​ให้​เข้า​กับ​ตลาด​อยู่​ตลอด​เวลา ทั้งการพัฒนา​คุณภาพ​สินค้า การ​สร้างตัว​เลือก ข้อ​เสนอ​ของ​สินค้า​และ​บริการให้ตรงใจ ตรง​ความต้องการ​มาก​ขึ้น

“การ​สร้าง​เอกลักษณ์​ให้​กับ​สินค้า​ให้​ตรง​กลุ่ม​ลูกค้า รวม​ถึง​การพัฒนา​ศักยภาพ​ใน​การ​ผลิต​ให้​สามารถ​ผลิต​สินค้า​ได้​อย่าง​

ต่อ​เนื่อง เพื่อตอบสนอง​ความต้องการ​ของ​ลูกค้า...เมื่อ​เรา​รู้ความ​ต้องการ​ของ​ลูกค้า​แล้ว เราก็​พยายาม​ปรับ​ตัว เพื่อ​ตอบ​สนอง​กับ​ลูกค้า​ให้​ได้​มาก​ขึ้น”

“โช​ห่วย”...หรือ​ธุรกิจ​ค้า​ปลีก​ราย​ย่อย ใน​ช่วง​ทศวรรษ​ที่​ผ่าน​มา​แม้​ว่า​จะ​ต้อง​ต่อสู้​กับ​การ​รุก​คืบ​ของ​ธุรกิจ​ค้า​ปลีก​สมัยใหม่ แต่​ถ้า​บริหารอย่าง​ใช้​สมอง​ก็​สามารถ​ฟันฝ่า​มรสุม​ที่​รุม​เร้า...ได้​ไม่​ยาก

สุชาดา อิทธิ​จารุ​กุล ประธาน​เจ้าหน้าที่​บริหาร บริษัท สยาม​แม็คโคร จำกัด (มหาชน) เสริม​ว่า ภาย​ใต้​โครงการ “แม็คโคร​มิตรแท้​โช​ห่วย” ซึ่ง​ดำเนิน​การ​มา​ตั้งแต่​ปี 2550 เป็น​การ​ช่วย​เพิ่ม​ศักยภาพ​ธุรกิจ​ร้านค้าปลีก

ท้องถิ่น​ให้​เติบโต​ยั่งยืน ใน​รูป​แบบ​การ​สร้าง​เครือ​ข่าย​ร้าน​ค้า​ปลีก​อิสระ

“เรา​มี​ความ​ตั้งใจใน​การ​ให้​องค์​ความ​รู้​เกี่ยว​กับ​การบริหาร​ธุรกิจค้าปลีก แนะนำ​เครื่องมือ ทักษะ​ใน​การ​สร้าง​ยอด​ขาย เพิ่ม​ผล​กำไร เป็นการ​ช่วยเพิ่ม​ศักยภาพ​การ​ดำเนิน​ธุรกิจ​ร้าน​ค้า​ปลีก​ท้องถิ่น​ให้​แข็งแกร่ง สามารถ​ต่อยอด​ดำเนิน​กิจการ​ได้ รวม​ถึง​เติบโต...คง​อยู่​คู่​ชุมชน​อย่าง​ยั่งยืน”

ระยะ​เวลา​กว่า 25 ปี ใน​ฐานะ​มิตรแท้​โช​ห่วย...เป็น​ศูนย์​ค้า​ส่ง​สินค้า​อุปโภค​และ​บริโภค​ครบ​วงจร​ระบบสมาชิก ให้​ความ​สำคัญ​ต่อ​การ​พัฒนา​เศรษฐกิจ​ชุมชน โดยเฉพาะ​การ​จัด​งาน “ตลาดนัด​โช​ห่วย” ที่​พุ่ง​เป้า​ไปที่​องค์ความ​รู้​เกี่ยว​กับ​การบริหาร​ธุรกิจ​ค้า​ปลีก

การ​แนะนำ​เครื่องมือ ทักษะ​ใน​การ​สร้าง​ยอด​ขาย เพิ่ม​ผลกำไร สร้างแรง​บันดาล​ใจ​ผ่าน​กิจกรรมหลากหลาย​รูป​แบบ รวม​ทั้ง​กิจกรรมการ​ประกวดโชห่วย โชว์​เสน่ห์ และ​การ​ประกวด​ทายาท​โช​ห่วย ซึ่ง​จะ​เป็น​การ​ช่วยเพิ่ม​ศักยภาพ​การ​ดำเนิน​ธุรกิจ​ร้าน​ค้า​ปลีก​ท้องถิ่น​ได้​อย่าง​ยั่งยืน

ตัวอย่าง​แนว​คิด “โช​ห่วย โชว์​เสน่ห์” ...ร้าน “ร้าน​ล้าน”  เริ่ม​จากกรอบ​ความ​คิด​หลัก 4 ข้อ คือ ทัศนคติ...มี​ความ​กล้า มี​ความ​คิด

ริเริ่ม ภาพลักษณ์...การ​สร้าง​ภาพ​ลักษณ์​ที่​ดี เพื่อ​ให้​เกิด​เอกลักษณ์​เฉพาะตัว ความดั้งเดิม...ต้อง​รักษา​ความ​เป็น​ตัว​ตน​ดั้งเดิม​ไว้

และ​สุดท้าย เนื้อหา​และ​ระบบ...มี​การ​จัดการ​อย่าง​เป็น​ระบบ

สำหรับ​ตัว​ร้าน​ค้า​จะ​แบ่ง​พื้นที่ 75% สำหรับ​จัด​วาง​สินค้า​ที่​รับ​มาจาก​แม็คโคร ใน​ขณะ​ที่​พื้นที่​อีก 15% จะ​รับ​สินค้า​จาก​คนใน​ชุมชน​มา​ขาย และ​พื้นที่​อีก 10% ที่​เหลือ จัด​ทำ​เป็น​บริเวณ​ที่นั่ง​พัก ไม่​ว่า​จะ​เป็น​ลูกค้าหรือ​ใคร​ในชุมชนก็​ใช้ได้ เช่น หลบ​ฝน หลบ​แดด นั่งพักผ่อน ...พบปะพูดคุย

ปี​นี้...งาน​ตลาดนัด​โช​ห่วย ครั้ง​ที่ 6  จัด​ระหว่าง​วัน​ที่ 26–29 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์​แสดง​สินค้า​อิมแพค เมือง​ทอง​ธานี ฮอลล์  2–3

สุชาดา ย้ำ​ว่า มิตรแท้​โช​ห่วย​ห้าม​พลาด ด้วย​แนว​คิด “สู่​มิติใหม่ โช​ห่วย​ไทย” จะ​มี​การ​นำ​เสนอ​ไอเดีย ความ​คิด​สร้างสรรค์ การ​สร้าง เอกลักษณ์​เฉพาะตัว เพื่อ​ร้าน​โช​ห่วย​ไทยสู่​มิติ​ใหม่​อย่าง​ยั่งยืน​มาก​ขึ้น โดย​มี​พันธมิตร​ธุรกิจ​ค้า​ปลีก​กว่า 200 ราย ร่วม​กิจกรรม​สาน​ต่อสนับสนุน ​โช​ห่วย​ไทย

เพื่อ​ชี้​ให้​เห็น​ความ​สำคัญ​ของ​ธุรกิจ​ร้าน​ค้า​ปลีก​ราย​ย่อย​ที่​ต้อง​มี​การ​ปรับ​ตัว​ให้​ทัน​กับ​พฤติกรรม​การบริโภค​ที่​เปลี่ยนแปลง​ไป​ตาม​กระแส​โลก​และ​เทคโนโลยี​สมัยใหม่...เพราะ​ธุรกิจ​โช​ห่วย​อยู่​คู่​กับ​คน​ไทย​มา​ช้านาน ซึ่งปัจจุบัน​ก็​ยัง​มี​ธุรกิจ​โช​ห่วย​อีก​จำนวน​มาก​ที่​สามารถ​พัฒนา ปรับปรุง​รูป​แบบ​การ​ดำเนิน​
ธุรกิจ​ให้​ทัน​ต่อ​การ​เปลี่ยนแปลงแข่ง​ขัน​กับ​กระแส​ธุรกิจ​ใน​ปัจจุบัน​ได้

ฟัง​ดูเหมือน​ง่าย...แต่​เมื่อ​ถึง​เวลา​ปฏิบัติ​ลงมือ​ทำ อาจ​เป็น​เรื่องยากพอดู

อนัญญา ปิ่นทอง​เข้ม ร้าน​ยาย​พวง​ค์ จังหวัด​สระแก้ว ทายาทโชห่วย​ที่​สืบ​ทอด​กิจการ​เป็น​รุ่น​ที่ 3 จาก​คุณ​แม่​และ​พี่​สาว คุย​ให้​ฟัง​ถึง​จุดพลิกผัน​ที่​ทำให้​ตัดสินใจ​ลา​ออก​จาก​งาน​บริษัท​และ​หัน​กลับ​มา​รับ​ช่วง​กิจการ​ร้าน​โช​ห่วย​ของ​ครอบครัว​ว่า...

“หลังจาก​คุณ​แม่​ไม่สบาย​หนัก พี่​สาว​ที่​ดูแล​ร้าน​อยู่​ใน​ขณะ​นั้น ไม่​สามารถ​ดูแล​คุณ​แม่​ได้​อย่าง​เต็มที่ เรา​มี​ความ​ผูกพัน​กับ​การ​ค้าขาย​มา​ตั้งแต่​เด็ก จึง​ตัดสินใจ​กลับ​มา​รับ​ช่วง​ต่อ...เพื่อ​ฟื้นฟู​กิจการ​และ​ช่วย​พี่​สาว​ดูแล​คุณ​แม่อย่าง​ใกล้​ชิด​มาก​ขึ้น”

ร้าน​ยาย​พวง​ค์เป็น​ที่​รู้จัก​ของ​คนใน​ละแวก​นั้น​ดี ด้วยทำเล​ที่​อยู่​ใจกลาง​ชุมชน​และ​ชื่อเสียง​ที่สั่งสม​มาก​ว่า 30 ปี ทำให้​มี​ฐาน​ลูกค้า​ที่​กว้าง ทุก​เพศ ทุก​วัย หลากหลาย​อาชีพ การ​ปรับ​ตัว​เริ่ม​ด้วย​การ​ปรับ​ให้เข้า​กับ​วิถีชีวิต​กลุ่ม​ลูกค้า

นับ​จาก​ช่วง​เวลา​เปิด-ปิด​ร้าน ตี 5-4 ทุ่ม ที่​สามารถ​จับกลุ่ม​ลูกค้า​ได้​ตั้งแต่​คน​ใส่​บาตร​ตอน​เช้า​ไปจนถึง​พนักงาน​ที่​ทำ​งาน​ล่วงเวลา นอกจาก​นี้​ร้าน​ยัง​มี​จุดเด่น​ที่​ไม่​เหมือน​ใคร ก็​คือ...การ​รับ​ออเดอร์สินค้า​ที่​ไม่​มี​ขาย​ในละแวก​บ้าน เช่น แว่นขยาย เค้ก​วัน​เกิด รองเท้า​นักเรียน

รวม​ถึง​มี​บริการ​เสริม รับ​จ่าย​ค่า​ไฟ ปัก​เสื้อ​นักเรียน ห่อ​ปก​หนังสือ ขาย​ไอศกรีม​เกล็ด​หิมะ...เพื่อ​ดึงดูดลูกค้า​วัย​เด็ก ทำให้​ร้าน​ได้​รับ​ความนิยม ทำ​ยอด​ขาย​ได้​ถึง​วัน​ละ 2-3 หมื่น​บาท

หนึ่ง​กลยุทธ์​ใน​การ​รับมือ​กับ​คู่แข่ง​ที่​สำคัญ​คือ​การ​สร้าง​ความ​สัมพันธ์​อัน​ดี​กับ​ลูกค้า พูด​คุย​อย่าง​ใส่ใจเสมือน​ลูกค้า​เป็น​คนใน​ครอบครัว สิ่ง​ที่คุณแม่ ​ได้​สอน​อยู่​เสมอ​ก็​คือ “ให้​มอง​ลูกค้า​เหมือน​พี่​เหมือน​น้อง ค้าขายอย่าง​สุจริต อย่า​โกง เพราะ​เรา​จะ​อยู่​ได้​ไม่​นาน”...และนี่​ก็​คือ​คติ​ประจำ​ใจที่​ ยึด​ปฏิบัติ​จน​ประสบ​ความ​สำเร็จ​จาก​รุ่นสู่​รุ่น​มา​จนถึง​วัน​นี้

ร้าน​โช​ห่วย...ผูกพัน​กับ​วิถีชีวิต​คน​ไทย จะ​ห​ยัด​ยืน​อยู่​ได้ ถ้า​บริหาร​ให้​เป็น.

23 มิ.ย. 2557 10:06 23 มิ.ย. 2557 10:06 ไทยรัฐ