วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
หยุด​ยั้ง​ให้​ได้

หยุด​ยั้ง​ให้​ได้

โดย สหบาท
24 มิ.ย. 2557 05:01 น.
  • Share:

ปัญหา​การ​ลักลอบ​ตัด​ไม้​ทำลาย​ป่า การ​บุกรุก​พื้นที่​ป่า​และ​ที่​สาธารณะ การ​ลักลอบ​ล่า–ค้า​สัตว์​ป่า และ​การ​ทำลาย​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​สิ่งแวดล้อม เป็น​ปัญหา​สำคัญ​และ​มี​ความ​รุนแรงมาก​ใน​ปัจจุบัน และ​เป็น​ปัญหา​เร่ง​ด่วน​ที่​ทุก​ภาค​ส่วน​ต้อง​เร่ง​ดำเนินการ

คณะ​รักษา​ความ​สงบ​แห่งชาติ (คสช.) ได้​เล็ง​เห็น​ความ​สำคัญ​ของ​ปัญหา​ดัง​กล่าว จึง​ได้​มี​คำสั่ง​คณะ​รักษา​ความ​สงบ​แห่งชาติ ฉบับ​ที่ 64/2557 เรื่อง การ​ปราบปราม​และ​หยุด​ยั้ง​การ​บุกรุก​ทำลายทรัพยากร​ป่า​ไม้

โดย​ให้​บูร​ณาการ​ทุก​ภาค​ส่วน​เข้า​ร่วม​แก้​ปัญหา​ร่วม​กันเป็น วาระเร่งด่วน

สำนักงาน​ตำรวจ​แห่งชาติ ภาย​ใต้​การ​ขับเคลื่อน​ของ​ศูนย์​ป้องกัน​ปราบปราม​การ​กระทำ​ความ​ผิด​เกี่ยว​กับ​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​สิ่งแวดล้อม​หรือ “ศป​ทส.​ตร.” มี พล.ต.อ.​เฉลิม​เกียรติ ศรี​วร​ขาน จเร​ตำรวจ​แห่งชาติ ทำ​หน้าที่ ผอ.​ศูนย์ฯ จึง​ได้​ระดม กวาดล้าง ปิด​ล้อม ตรวจค้น จับกุม ขยาย​ผล​แบบ​ถอน​ราก​ถอน​โคน ตลอด​จน​การ​ฟื้นฟู​สภาพ​ป่า​ที่​สูญเสีย​ไป ภาย​ใต้​ยุทธการ “พิทักษ์​ทรัพยากร​แผ่นดิน” เริ่ม​ตั้งแต่​วัน​ที่ 18 มิ.ย.​ถึง 17 ก.ค.57

กำหนด​ยุทธการ 4 ด้าน คือ ด้าน​การ​ลักลอบ​ตัด​ไม้​ทำลาย​ป่า, ด้าน​การ​บุกรุก​ป่า​และ​ที่​สาธารณะ, ด้าน​การ​ค้า​สัตว์​ป่า​และ​พันธุ์​พืช​หวงห้าม และ​ด้าน​ทำลาย​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​สิ่งแวดล้อมและ 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบ​ด้วย 1.ด้าน​การ​ป้องกัน​และแสวงหาความ​ร่วมมือ  ยุทธศาสตร์​ที่ 2.ด้าน​การ​สืบสวน​ปราบปราม และ 3.ด้าน​การบริหาร​จัดการกำหนด​เป็น​พื้นที่​เฝ้า​ระวัง 3 ระดับ ได้แก่ พื้นที่​เฝ้า​ระวังมาก (พื้นที่​สี​แดง) คือ พื้นที่​ที่​มี​การ​กระทำ​ผิด​อย่าง​รุนแรง, พื้นที่เฝ้าระวัง​ปานกลาง (พื้นที่​สี​เหลือง) คือ พื้นที่​ที่​มี​การ​กระทำ​ผิด​ระดับ​ปานกลาง และ พื้นที่​เฝ้า​ระวัง​ทั่วไป (พื้นที่​สี​เขียว) คือ พื้นที่​ที่​มี​ทรัพยากร​อยู่ แต่​ยัง​ไม่​มี​ข้อมูล​การ​กระทำ​ผิด

เน้น​มาตรการ​แก้ไข​ปัญหา​ระยะ​ยาว​และ​ยั่งยืน และ​การ​บูรณาการกับ​ส่วน​ราชการ​อื่น​ที่​เกี่ยวข้อง  โดย​ยึดถือ​การ​บังคับ​ใช้​กฎหมาย​อย่างเคร่งครัด

พล.ต.อ.​เฉลิม​เกียรติ ย้ำ ใน 1 เดือน ต้อง​มี​ผล​การ​ปฏิบัติ​เป็น​รูปธรรม ใน​ทุก​คดี​สำคัญ ซึ่ง​ทุก​คดี ต้อง​มี​การ​ขยาย​ผล​ไป​ถึงตัวการ ผู้​สนับสนุน ผู้​อยู่​เบื้องหลัง เพื่อ​ขุด​ราก ถอน​โคน ให้​สิ้น​ซาก

สถานี​ใด​มี​ผล​การ​จับกุม​โดด​เด่น มี​ผล​การ​จับกุม​เกิน 20 ราย จะ​มี​การ​มอบ​รางวัล​และ​ประกาศ​เกียรติคุณ รวม​ทั้ง​คัดเลือก​ให้​เป็น​ตัวอย่าง​หรือ Model ใน​การ​ดำเนิน​การ​ของ​ท้องที่​อื่น​ต่อ​ไป.

สหบาท

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้