วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยันไม่เคาะ! 'ดงพญาเย็น-เขาใหญ่' มรดกโลกภาวะอันตราย

คณะกรรมการมรดกโลก ยังไม่มีการลงมติให้ 'กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่' ถูกขึ้นบัญชีมรดกโลกในภาวะอันตราย โดยขอให้ประเทศไทยเร่งพัฒนาแผนปฏิบัติการและมาตรการร่วมกับประเทศที่เกี่ยวข้อง หยุดยั้งค้าไม้พะยูง...

นายนิพนธ์ โชติบาล รองอธิบดีรักษาราชการแทน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แถลงที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่า ขอขอบคุณคณะผู้แทนไทย โดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยชี้แจงต่อที่ประชุม คณะกรรมการมรดกโลก ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ระหว่างวันที่ 15-20 มิถุนายนที่ผ่านมา จนทำให้ภาคีสมาชิกมากกว่า 2 ใน 3 จากจำนวนทั้งหมด 21 ประเทศ ยังไม่มีการลงมติให้ กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ถูกขึ้นบัญชีมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตราย จากเหตุผลหลัก 2 ประเด็น คือ 1.มีการลักลอบตัดไม้พะยูงจนเป็นสาเหตุให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บและล้มตายจำนวนมาก และ 2.มีการบุกรุกพื้นที่โดยรอบเพื่อสร้างบ้านพักตากอากาศและรีสอร์ต อันจะเป็นการทำให้เสี่ยงต่อคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการมรดกโลก ขอให้ประเทศไทยเร่งพัฒนาแผนปฏิบัติการ และมาตรการ รวมทั้งประสานงานประเทศที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเวียดนาม ในการหยุดยั้งการค้าไม้พะยูง

ส่วนกรณีการขยายช่องทางจราจรของทางหลวงหมายเลข 304 ทางคณะกรรมการฯ เน้นย้ำให้ดำเนินมาตรการบังคับใช้การควบคุมความเร็วยานพาหนะ และเร่งรัดให้ประเทศไทยห้ามอนุญาตขยายช่องทางการจราจรทางหลวงหมายเลข 304 สำหรับกรณีการสร้างเขื่อนห้วยโสมง ในส่วนที่มีการดำเนินการไปแล้วให้ดำเนินการบังคับใช้มาตรการต่างๆ ทั้งระหว่างก่อสร้างและหลังก่อสร้าง โดยกรมชลประทานและกรมอุทยานแห่งชาติฯ ต้องสร้างความมั่นใจว่าจะไม่เกิดผลกระทบทางลบต่อคุณค่าความโดดเด่นของพื้นที่มรดกโลก กรณีสุดท้ายคือการพิจารณาการสร้างเขื่อนห้วยสะโตน คณะกรรมการฯ เสนอให้ยกเลิกการสร้างเขื่อนฯ เนื่องจากเกรงว่าจะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อพื้นที่มรดกโลกที่สำคัญ

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังมีข้อร้องขอให้ประเทศไทยดำเนินการตามคำแนะนำจากองค์กรสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (IUCN) ปี 2557 ในทุกประเด็น โดยเฉพาะแก้ปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูง ให้มีการลาดตระเวนอย่างสม่ำเสมอ และหามาตรการใหม่ๆ เพื่อลดความต้องการซื้อไม้พะยูง รวมทั้งจัดการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ในทุกรูปแบบ โดยให้ประเทศไทยทำรายงานรวมถึงแผนปฏิบัติการส่งศูนย์มรดกโลก ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อนำกลับมาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

สำหรับ รายชื่อคณะผู้แทนไทยในการไปชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ประกอบด้วย 1. นายอภิชาต ชินวรรโณ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส หัวหน้าคณะผู้แทนไทย 2.นายวิจารย์ สิมฉายา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.นายนิพนธ์ โชติบาล รองอธิบดี รักษาราชการแทน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 4.นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 5.นายเชิดเกียรติ อัตถากร รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ 6.นางรวีวรรณ ภูริเดช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 7. นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง.

คณะกรรมการมรดกโลก ยังไม่มีการลงมติให้ 'กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่' ถูกขึ้นบัญชีมรดกโลกในภาวะอันตราย โดยขอให้ประเทศไทยเร่งพัฒนาแผนปฏิบัติการและมาตรการร่วมกับประเทศที่เกี่ยวข้อง หยุดยั้งค้าไม้พะยูง... 23 มิ.ย. 2557 09:26 23 มิ.ย. 2557 10:01 ไทยรัฐ