วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เขมรกลับไทย


แรงงานชาวเขมรกว่า 100 คน เดินทางกลับมาทำงานในไทยที่ด่านพรมแดนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยแต่ละคนเป็นแรงงานที่เข้ามาถูก ต้องตามข้อตกลง MOU ระหว่างไทย-กัมพูชา และเป็นชุดแรกที่รัฐบาลกัมพูชาให้จ่ายค่าทำพาสปอร์ตเพียง 4 เหรียญสหรัฐฯ จากเดิม 135 เหรียญ.

23 มิ.ย. 2557 07:06 23 มิ.ย. 2557 07:07 ไทยรัฐ