วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชงโละสต๊อก2แสนตัน "เกษตร"เตรียมแผนแปรรูปยางพารา

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า คณะทำงานจัดทำแนวทางการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบอย่างมีเอกภาพ ได้เสนอแผนจัดการยางพาราในสต๊อกรัฐ 210,000 ตัน เพื่อไม่ให้กระทบกับราคายางในตลาด โดยให้นำยางในสต๊อกรัฐออกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น นำมาผสมกับยางมะตอยยางราดถนน และทำบล็อกยางปูพื้น ซึ่งจะใช้ยางในสต๊อกได้รวม 207,280 ตัน หรือใช้ยางในสต๊อกได้เกือบทั้งหมด แต่มีค่าใช้จ่ายประมาณ 19,118 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับเงินที่รัฐใช้รับซื้อยางไปทั้งสิ้น 22,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ภายใต้แผนจัดการยางดังกล่าวจะมีการประสานหน่วยงานราชการให้เข้ามามีส่วนร่วมเช่น กรมทางหลง และกรมทางหลวงชนบทได้ให้ความเห็นชอบในเบื้องต้นแล้ว หากสามารถใช้ในการซ่อมบำรุงและราดถนนได้ 30,000 กิโลเมตรจะใช้ยางพารารวม 99,000 ตัน วงเงิน 6,930 ล้านบาท ส่วนการทำบล็อกยางปูพื้น หากสามารถนำไปใช้ประโยชน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล 5,000 แห่ง แห่งละ 100 ตารางวา จะใช้ยางรวม 5,000 ตัน มีค่าใช้จ่ายทำบล็อกยาง 550 ล้านบาท การทำทางเท้าในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 77 จังหวัด จังหวัดละ 80,000 ตารางเมตร จะใช้ยางรวม 61,600 ตัน เป็นต้น.