วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กสทช.ขอเคลียร์ คสช.ปมประมูล 4 จี

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สัปดาห์นี้จะขอเข้าหารือกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อขอโอกาสชี้แจงโครงการการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 2 ใบอนุญาต ที่มีราคาตั้งต้นการประมูลที่ใบอนุญาตละ 11,600 ล้านบาท การประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 2 ใบอนุญาต ที่มีราคาตั้งต้นการประมูลที่ 11,260 ล้านบาท และ 8,445 ล้านบาท และโครงการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม มูลค่า 20,468 ล้านบาท ภายใต้กรอบการดำเนินงาน 4 ปี หลังจากที่ คสช.มีคำสั่งให้ชะลอโครงการไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อตรวจสอบรายละเอียด และต้องทำให้ประชาชนคลายความกังวลสงสัย ไม่มีปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน การดำเนินการจะต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้

ทั้งนี้ การขอเข้าพบเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า คสช.จะมอบหมายงานให้คณะใดเป็นผู้ดูแลโครงการของ กสทช. เพื่อจะได้เดินหน้าชี้แจงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการประมูล 4 จี บนคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ และ 900 เมกะเฮิรตซ์ ว่าจะมีผลดีต่อเศรษฐกิจประเทศอย่างไร และมีผลต่อการลงทุนในประเทศอย่างไร ซึ่ง กสทช.มั่นใจว่าจะมีผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและเกิดลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยมีเม็ดเงินหมุนเวียนในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมากกว่า 20,000-30,000 ล้านบาท ที่ผู้เข้าร่วมประมูลต้องเตรียมเม็ดเงินเพื่อประมูลและลงทุนสร้างโครงข่ายโทรคมนาคมรองรับความต้องการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้อินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือมีความต้องการเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด ปัจจุบัน กสทช.ได้จัดสรรเลขหมายให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมไปแล้วกว่า 110 ล้านเลขหมาย มีการใช้งาน 95 ล้านเลขหมาย ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่มีมากกว่า 2 เลขหมาย.

หลังจากที่ คสช.มีคำสั่งให้ชะลอโครงการไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อตรวจสอบรายละเอียด และต้องทำให้ประชาชนคลายความกังวลสงสัย ไม่มีปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน การดำเนินการจะต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ... 23 มิ.ย. 2557 04:04 23 มิ.ย. 2557 05:37 ไทยรัฐ