วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชงตั้งสภาเอสเอ็มอี ดูแลผู้ประกอบการ

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยหลังประชุมร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (ATSME) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อหารือแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีว่า นางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด นายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ได้แนวคิดที่รวบรวมจากเอสเอ็มอีทั่วประเทศ 2.1 ล้านรายใน 3 ประเด็น คือ 1.การระดมสมองเพื่อนำเสนอมาตรการสนับสนุนเอสเอ็มอี ภายใต้โครงการเร่งด่วนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในทุกด้านที่จำเป็น 2.การจัดตั้งสภาเอสเอ็มอีเพื่อเป็นตัวแทนในการประสานนโยบายกับภาครัฐ จากปัจจุบันเป็นสมาคมฯ 3.การปรับปรุงหลักสูตรโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) ของ กสอ.ที่ใช้มากว่า 30 ปีให้ทันสมัย ทั้งนี้ สมาคมยังได้เสนอโครงการก้าวสู่สากล เมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) โดยขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันให้ตั้งกองทุนเพื่อเอสเอ็มอี เป็นต้น.

ทั้งนี้ สมาคมยังได้เสนอโครงการก้าวสู่สากล เมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) โดยขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันให้ตั้งกองทุนเพื่อเอสเอ็มอี ... 23 มิ.ย. 2557 03:59 23 มิ.ย. 2557 03:59 ไทยรัฐ