วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศิลปินแห่งชาติสัญจรบุกแดนปลาดิบ

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า สวธ.ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติสัญจร ประจำปี 2557 ซึ่งตนจะนำคณะผู้บริหาร สวธ. พร้อมด้วยศิลปินแห่งชาติทั้ง 3 สาขา ได้แก่ ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง ไปศึกษาดูงานทางด้านงานศิลปะ ณ เมืองโอซากา และฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น และจะเข้าพบกับหัวหน้าพิพิธภัณฑ์ฟูกูโอกะ หารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การถ่ายทอดงานศิลปะของประเทศญี่ปุ่นสู่เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชน เพื่อให้ศิลปินแห่งชาติ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้มีความหลากหลาย แล้วนำมาปรับใช้กับโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจรสู่สถานศึกษา และประชาคมอาเซียน

ซึ่งสวธ. จะจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ระหว่างเดือน ก.ค.- ก.ย. นี้ โดยในปีนี้ ตนได้วางเป้าหมายให้ศิลปินถ่ายทอด ความรู้ทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ ที่มีความสัมพันธ์กับประเทศอาเซียนมาสอดแทรกให้เยาวชนได้เรียนรู้ด้วย.

และจะเข้าพบกับหัวหน้าพิพิธภัณฑ์ฟูกูโอกะ หารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การถ่ายทอดงานศิลปะของประเทศญี่ปุ่นสู่เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชน เพื่อให้ศิลปินแห่งชาติ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้มีความหลากหลาย ... 23 มิ.ย. 2557 00:59 23 มิ.ย. 2557 00:59 ไทยรัฐ