วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'กรมท่องเที่ยว' ชี้เลิกเคอร์ฟิว หนุนรายได้ท่องเที่ยวสิ้นปีที่ 1.90 ล้านล.

กรมการท่องเที่ยว เร่งทำความเข้าใจนักท่องเที่ยว เรียกเชื่อมั่นกลับ หลังคสช.ยกเลิกเคอร์ฟิว ได้ส่งผลบวกต่อสถานการณ์ท่องเที่ยว คาดยอดนักท่องเที่ยวจะเพิ่มไม่ต่ำกว่า 26 ล้านคน รายได้สิ้นปี 57 ประมาณ 1.90 ล้านล้านบาท...

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุในรายงานถึงมาตรการเตรียมความพร้อม และการออกมาตรการต่างๆด้านการท่องเที่ยวในช่วงหลังของปี ตามนโยบายของคสช.ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยจะเร่งรณรงค์ให้ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและฟื้นฟูภาพลักษณ์ของประเทศในหมู่นักท่องเที่ยว ภายหลังมีการประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว ทั่วราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 13 มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อสถานการณ์การท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ได้ส่งผลให้นานาชาติคลายความกังวลต่อสถานการณ์ และเริ่มส่งสัญญาณบวกกลับมา อาทิ ผู้ประกอบการจากเขตปกครองพิเศษฮ่องกง มีการจัดเตรียมประกันภัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวฮ่องกง ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่จากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่หายไป เริ่มทยอยกลับเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจะไม่ต่ำกว่า 26 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 1.23 ล้านล้านบาท และหากรวมกับตัวเลขนักท่องเที่ยว "ไทยเที่ยวไทย" ซึ่งสร้างรายได้ประมาณ 6.7 แสนล้านบาท จะทำให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ เมื่อสิ้นสุดปี 2557 ประมาณ 1.90 ล้านล้านบาท

สำหรับที่ผ่านมา จากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่ต่อเนื่องมายาวนาน ทำให้ยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5 เดือนแรกตั้งแต่เดือนม.ค.จนถึงเดือนพ.ค. 2557 ลดลง มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น 10.35 ล้านคน ลดลง 5.93% รายได้จากการท่องเที่ยวมีจำนวน 4.80 แสนล้านบาท ปรับลดลง 3.91% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว.

กรมการท่องเที่ยว เร่งทำความเข้าใจนักท่องเที่ยว เรียกเชื่อมั่นกลับ หลังคสช.ยกเลิกเคอร์ฟิว ได้ส่งผลบวกต่อสถานการณ์ท่องเที่ยว คาดยอดนักท่องเที่ยวจะเพิ่มไม่ต่ำกว่า 26 ล้านคน รายได้สิ้นปี 57 ประมาณ 1.90 ล้านล้านบาท... 22 มิ.ย. 2557 20:27 22 มิ.ย. 2557 20:57 ไทยรัฐ