วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ปลัดแรงงาน' ขู่เชือด จนท.รับสินบนค้าแรงงานทั้งวินัย-อาญา

"ปลัดแรงงาน" เรียกบริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าว รับทราบนโยบาย คสช.ต้านค้ามนุษย์-แรงงานเด็ก หลังสหรัฐฯ หั่นอันดับไทยมาอยู่ระดับ 3 กำชับลดเก็บค่าใช้จ่าย และทำอย่างถูกต้อง ขู่เพิกถอนใบอนุญาต หากพบ จนท.รับสินบน เจอแน่โทษวินัย-อาญา...

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมบริษัทจัดหางานในประเทศที่นำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศไทยกว่า 200 บริษัท เพื่อให้รับทราบนโยบายของกระทรวงแรงงาน แนวปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจนในทิศทางเดียวกัน หลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ แรงงานเด็กและแรงงานภาคบังคับ รวมทั้งที่สหรัฐฯ ปรับลดอันดับรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ลงอยู่ที่ระดับ 3

ทั้งนี้ นายจีรศักดิ์ ได้ย้ำเตือนให้บริษัทจัดหางานให้บริการทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นธรรม มีความเมตตา โปร่งใสและรวดเร็ว ทำให้การเก็บค่าใช้จ่ายลดลง ไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากมีการกล่าวหาว่าบริษัทจัดหางานมีการเรียกเก็บเงินในอัตราสูงมาก จึงขอเตือนให้ทำอย่างถูกต้อง ไม่เช่นนั้นจะถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพบเจ้าหน้าที่รับสินบนเรียกรับผลประโยชน์เกินกว่า กฎหมายกำหนด ขอให้แจ้งมาที่กรมการจัดหางาน หรือแจ้งมาที่ตนโดยตรง ซึ่งจะดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดทั้งด้านวินัยและอาญาด้วย

นอกจากนี้ เรื่องการลดค่าใช้จ่ายนั้น ได้มอบให้กรมการจัดหางานไปหารือกับผู้ประกอบการบริษัทจัดหางาน เพื่อลดค่าธรรมเนียมลง ซึ่งจะหารือในอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว หากพิจารณาได้อัตราค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมแล้ว จะประกาศให้ทราบเพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป.

"ปลัดแรงงาน" เรียกบริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าว รับทราบนโยบาย คสช.ต้านค้ามนุษย์-แรงงานเด็ก หลังสหรัฐฯ หั่นอันดับไทยมาอยู่ระดับ 3 กำชับลดเก็บค่าใช้จ่าย และทำอย่างถูกต้อง ขู่เพิกถอนใบอนุญาต หากพบ จนท.รับสินบน เจอแน่โทษวินัย-อาญา.. 22 มิ.ย. 2557 17:26 22 มิ.ย. 2557 18:42 ไทยรัฐ