วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มติ ทปอ. 'แอดมิชชั่น-รับตรง59' สอบครั้งเดียว!

ทปอ.รับแอดมิชชั่นกลาง-รับตรงปี 59 สอบครั้งเดียว ใช้คะแนนยื่นทุกระบบหวังลดปัญหาวิ่งรอกสอบ เล็งเพิ่มวิชาสามัญพัฒนา GAT/PAT เข้มข้น...

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.57 ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ ให้ปีการศึกษา 2559 มีการปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งระบบแอดมิชชั่นกลาง และระบบการรับตรง โดยระบบรับตรงที่ใช้วิธีการสอบให้ใช้ข้อสอบวิชาสามัญร่วมกัน จัดสอบเพียงครั้งเดียว และสอบหลังจากที่นักเรียนเรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ส่วนสาขาวิชาที่ต้องสอบวิชาเฉพาะ เช่น กลุ่มแพทย์ วิศวกรรม ศิลปะ ให้แต่ละกลุ่มสาขาวิชาจัดสอบร่วมกันครั้งเดียว แต่สามารถสอบก่อนนักเรียนจบ ม.6 เพราะเป็นการวัดความถนัดของเด็ก และการสอบวิชาความถนัดทั่วไป หรือ GAT และการสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT ให้จัดสอบปีละ 2 ครั้ง โดยเลือกคะแนนที่ดีที่สุด โดยจะปรับข้อสอบ GAT/PAT ให้สามารถวัดความถนัดตามสาขานั้นได้จริง

ประธาน ทปอ. กล่าวต่อว่า ส่วนแอดมิชชั่นกลาง ซึ่งประกอบด้วยคะแนน 2 ส่วน ส่วนแรกคือคะแนนผลการเรียน ได้แก่ คะแนน GPAX และคะแนนโอเน็ตจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนที่สอง คือคะแนนจากการสอบ ได้แก่ GAT และ PAT ก็อาจจะเพิ่มคะแนนสอบวิชาสามัญเข้าไปด้วย ส่วนแอดมิชชั่นกลาง ปีการศึกษา 2558 ยังเหมือนเดิม" การปรับระบบครั้งนี้เด็กจะสอบเพียงครั้งเดียว แต่สามารถนำคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยได้ทุกระบบ ซึ่งเด็กก็จะไม่เสียสิทธิ์จากเดิมที่เคยมี ซึ่งถือเป็นการปรับเล็ก จึงไม่จำเป็นต้องประกาศล่วงหน้า 3 ปี" ศ.นพ.รัชตะ กล่าว

ด้าน นางศศิธร อหิงสโก ผู้จัดการสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า สำหรับการรับสมัครแอดมิชชั่นกลาง ประจำปีการศึกษา 2557 โดยข้อมูลการสมัครจนถึงวันที่ 22 มิ.ย. เวลา 15.00 น. มีผู้สมัคร 99,259 คน ชำระค่าสมัครแล้ว 53,540 คน ขอให้นักเรียนรีบชำระค่าสมัครภายในวันที่ 24 มิ.ย.นี้.

ทปอ.รับแอดมิชชั่นกลาง-รับตรงปี 59 สอบครั้งเดียว ใช้คะแนนยื่นทุกระบบหวังลดปัญหาวิ่งรอกสอบ เล็งเพิ่มวิชาสามัญพัฒนา GAT/PAT เข้มข้น... 22 มิ.ย. 2557 17:19 22 มิ.ย. 2557 17:38 ไทยรัฐ