วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อยุธยา' ติด 1 ใน 5 จังหวัด 'ต้นแบบปลูกข้าว'

'อยุธยา' ติด 1 ใน 5 จังหวัด 'ต้นแบบปลูกข้าว' เพื่อนำเมล็ดพันธุ์แจกจ่ายให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ ผ่านศูนย์ข้าวชุมชน 3,000 แห่ง…

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.57 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการวิจัยข้าวได้ลงพื้นที่สำรวจการปลูกข้าวของเกษตรกรทั่วประเทศพบว่า มี 5 จังหวัด ประกอบด้วย จ.เชียงราย จ.บุรีรัมย์ จ.ราชบุรี จ.นครศรีธรรมราช และ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดที่มีความเหมาะสม ควรยกย่องให้เป็นต้นแบบในการปลูกข้าว โดยคณะกรรมการฯ คัดเลือกพื้นที่ ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งและอยู่ในชั้นแนวหน้า ควรส่งเสริมให้เป็นพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ขายให้กับชุมชน ต่อยอดไปถึงขายให้เกษตรกรกลุ่มอื่นๆ ทั่วประเทศด้วย

ทั้งนี้ ต้องผ่านเกณฑ์กระบวนการประเมินของกลุ่มเกษตรกร ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชน 3,000 แห่ง ด้วยคะแนนร้อยละ 90 รวมถึงการออกเสียงเป็นคะแนนนิยมจากประชาชนอีกร้อยละ 10 อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่า จ.พระนครศรีอยุธยา จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ และประชาชนอย่างแน่นอน เพราะนอกจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะมีชีวิตการทำนาปลูกข้าวมาอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังส่งเสริมให้เกษตรกรรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอีกด้วย.

'อยุธยา' ติด 1 ใน 5 จังหวัด 'ต้นแบบปลูกข้าว' เพื่อนำเมล็ดพันธุ์แจกจ่ายให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ ผ่านศูนย์ข้าวชุมชน 3,000 แห่ง… 22 มิ.ย. 2557 13:56 22 มิ.ย. 2557 14:11 ไทยรัฐ