วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เชียร์ 'บิ๊กตู่' นั่งนายกฯ นำหน้าบุคคลเด่นดังรายอื่น

"นิด้าโพล" เผย ประชาชนเห็นควร เสนอ "คสช." ดัน "ประยุทธ์ จันทร์โอชา" นั่งนายกฯ ร้อยละ 41.30 "อานันท์ ปันยารชุน" ร้อยละ 8.50

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "คสช. ควรเสนอชื่อใครเป็นนายกรัฐมนตรี" โดยทำการสำรวจ ระหว่างวันที่ 20–21 มิถุนายน 2557 จากประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,259 ตัวอย่าง กระจายไปทั่วทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ เกี่ยวกับบุคคลที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ควรเสนอให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นนายกรัฐมนตรี

อันดับหนึ่ง ร้อยละ 41.30 เห็นควรเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อันดับสอง ร้อยละ 8.50 นายอานันท์ ปันยารชุน อันดับสาม ร้อยละ 2.38 ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อันดับสี่ ร้อยละ 1.43 ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อันดับ 5 ร้อยละ 1.19 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ร้อยละ 5.24

ควรเสนอบุคคลอื่นๆ ได้แก่ นายพลากร สุวรรณรัฐ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายสุเทพ เทือกสุบรรณ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ นายชวน หลีกภัย พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์

ร้อยละ 3.10 ระบุว่า เป็นใครก็ได้ ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศชาติได้ และควรมาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ร้อยละ 10.33 ระบุว่า ไม่มีใครเหมาะสม และร้อยละ 26.53 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

"นิด้าโพล" เผย ประชาชนเห็นควร เสนอ "คสช." ดัน "ประยุทธ์ จันทร์โอชา" นั่งนายกฯ ร้อยละ 41.30 "อานันท์ ปันยารชุน" ร้อยละ 8.50... 22 มิ.ย. 2557 13:04 22 มิ.ย. 2557 16:06 ไทยรัฐ