วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


รายการจากหน้าหนึ่งถึงวันนี้ ตอนสะพานมิตรภาพสู่ AEC

โดย

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-ลาว เป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันมาเป็นเวลาช้านาน ไปมาหาสู่กันโดยตลอด นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมประเพณี เนื่องจากเป็นเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์อันดีกันมา และมีชายขอบรั้วของประเทศติดต่อกันหลายจังหวัด จึงร่วมกันสร้างสะพานเชื่อมต่อเพื่อให้ประชาชนไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น สะพานมิตรภาพไทย–ลาวไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแห่งเดียว แต่มีแล้ว 4 สะพานและกำลังก่อสร้างสะพานที่ 5 สามารถเป็นตัวชี้วัดได้เลยว่า ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยลาวเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนั้นในเร็วๆนี้จะเปิดประเทศเพื่อเข้าสู่ AEC ส่งผลดียิ่งขึ้นกับไทยและลาว ประเทศไทยมีความพร้อมแค่ไหนที่จะรับมือกับการเปิดประเทศ ใครจะได้ประโยชน์มากที่สุดในการเปิดประเทศนี้

ติดตามจากหน้าหนึ่งถึงวันนี้ ที่ไทยรัฐทีวีช่อง 32

วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557 เวลา 21.45–22.15 น.

22 มิ.ย. 2557 11:24 22 มิ.ย. 2557 11:24 ไทยรัฐ