วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ถึงเวลาล้างท่อกระทรวงทรัพย์ฯ

โดย หมัดเหล็ก

กลายเป็นกระแส แห่เชียร์ ให้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.ในฐานะหัวหน้าคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ เดินหน้าปราบการทุจริตในวงราชการ ได้คะแนนนิยมจากชาวบ้านไปเต็มๆ

นอกจากเชียร์แล้วยังช่วยกันส่งข้อมูลให้ คสช. กวาดล้างการโกงกินทุกรูปแบบ มีประเด็นที่น่าสนใจ และ คสช.ควรจะเร่งดำเนินการเพราะเป็นสมบัติของชาติที่ถูกโกงกินมานาน นั่นก็คือการตัดไม้ทำลายป่าและการครอบครองที่ดินป่าไม้ของทางราชการที่ส่อถึงพฤติกรรมไม่ชอบมาพากล นับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น

โฟกัสไปที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนิน โครงการสำรวจแนวเขตและฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินของรัฐ ในวงเงินงบประมาณ 2,254 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาการพิสูจน์สิทธิ์ตามมติ ครม.

แต่ปรากฏว่าโครงการนี้ประสบความล้มเหลว ชาวบ้านไม่ได้รับการแก้ปัญหา ไม่มีการนำโครงการไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม บางกรณีก็มีการนำข้อมูลเดิมไปปรับปรุงซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพในปัจจุบัน

ทั้งๆที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปเกือบหมด

เรื่องนี้เคยมีการร้องเรียนถึงความไม่ชอบมาพากลของผู้รับผิดชอบ ตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวง โชติ ตราชู หลายครั้ง แต่ เรื่องกลับหายเข้ากลีบเมฆ ข้อเท็จจริงบางอย่าง สมัยที่ ดำรง พิเดช เป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการบางอย่างและถอนตัวออกมาจากโครงการเพราะเกรงว่าไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ปรากฏอยู่ สร้างความอึดอัดให้กับผู้ตรวจสอบโครงการเป็นอย่างมาก จึงน่าจะต้องถูกนำมาสืบหาความจริงอีกครั้ง ในเมื่อปรากฏหลักฐานทนโท่ ป่าก็หมด เงินก็หมด

ไหนๆก็ไหนๆ ยังปรากฏข้อร้องเรียนเรื่อง การโยกย้ายและสรรหาข้าราชการระดับ 9 ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯอย่างไม่เป็นธรรม

รวมทั้งการซื้อขายตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ผอ.สำนักของทุกกรมในกระทรวง เรื่องของการซื้อเครื่องบินและอะไหล่เฮลิคอปเตอร์ ซึ่ง สตง.ได้เข้ามาตรวจสอบแล้วพบว่ามีการแก้ไขสเปก เพื่อเอื้อประโยชน์บางอย่างกับเอกชนด้วย

การบินตรวจสภาพป่าที่เดิมมีแผนการบินตรวจสภาพทั่วประเทศร่วมกัน ทั้งกรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ และตำรวจป่าไม้ แต่ปรากฏว่า กรมอุทยานฯได้มีการปรับรูปแบบการบินเป็นบินเฉพาะจุด จึงไม่ครอบคลุมพื้นที่และเปิดช่องให้มีการบุกรุกป่า ตัดไม้ทำลายป่ากันตลอดเวลา ทั้งที่โครงการดังกล่าวต้องเสียงบประมาณไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท

โครงการที่ถูก สตง.ตรวจสอบและถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตฝายต้นน้ำลำธาร การปลูกแฝงในโครงการลดสภาวะโลกร้อน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถูกลงโทษทางวินัยพอเป็นพิธีแล้วปรับให้ไปอยู่ในตำแหน่งระดับผู้บริหาร ไม่มีการดำเนินคดีแต่อย่างใด ถึงเวลาหรือยังที่จะต้องล้างท่อในกระทรวงทรัพย์ฯเสียที.

หมัดเหล็ก

22 มิ.ย. 2557 09:30 22 มิ.ย. 2557 09:30 ไทยรัฐ