วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

1 เดือนสอบผ่านจากนั้นดูกันอีกที

โดย สายล่อฟ้า

ครบ 1 เดือนหลังจาก คสช.เข้าควบคุมอำนาจการปกครองประเทศจนทำให้บ้านเมืองสงบ ประชาชนยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยความพึงพอใจด้วยความโล่งอก เนื่องจากที่ผ่านมาทนทุกข์กับปัญหาความขัดแย้งมาอย่างยาวนาน

รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอ้างประชาธิปไตย ข้าราชการภายใต้อุ้งมือแห่งอำนาจได้ทำอะไรกับบ้านนี้เมืองนี้เอาไว้

“ความจริง” ได้ถูกเปิดโปงออกมาอย่างล่อนจ้อน

เหนืออื่นใดนี่เป็นเพียงห้วงเวลาสั้นๆ ต้องถือว่า คสช.ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถือว่า “สอบผ่าน” หรือใครจะให้คะแนนกันอย่างไรก็ว่ากันไปด้วยการมองความเป็นจริงเป็นที่ตั้ง

แม้ว่า คสช.จะมีที่มาไม่ได้อยู่ภายใต้กฎกติกาอันเป็นสากล แต่คงเป็นเงื่อนไขที่ไม่มีทางออกของประเทศ จึงถือว่าเป็นความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ทั้งหลายทั้งปวงจึงขึ้นอยู่กับว่าจากนี้ไป คสช.จะดำเนินการต่างๆให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประชาชนได้มากน้อยแค่ไหน

เพราะความจริงใจต้องขึ้นอยู่กับผลในทางปฏิบัติที่จะพิสูจน์ได้ จับต้องได้และจะส่งผลดีต่อประเทศชาติประชาชนทั้งปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้า

แน่นอนว่าในกรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา คสช.ได้ทำให้ประชาชนรู้สึกว่า มองปัญหาของประชาชนได้ชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้น ควรจะคิดจะทำตรงไหนก่อนหลัง ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการจัดระเบียบสังคมประเทศทั้งระบบ

คสช.ดำเนินการอย่างเข้มข้น ใช้กฎหมายเข้าจัดการเพื่อวางรากฐานกันใหม่ ล้างความสกปรกในสังคมจากการปกครองและการบริหารที่ผ่านมา

จากนี้ไปคงจะอยู่ในขั้นตอนปฏิบัติการว่าจะสัมฤทธิผลได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งก็จะต้องระดมปัญญาจากผู้คนในสังคมให้มาร่วมมือกัน คงไม่ใช่ว่า “ทหาร” จะทำอะไรทุกอย่าง

ในเรื่องเศรษฐกิจนั้นทหารคงไม่ได้เชี่ยวชาญไปทั้งหมด แม้ว่าในส่วนหัวที่มีการแต่งตั้ง พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผบ.ทอ.รับผิดชอบ จะมีความรู้ในด้านนี้พอสมควรและสามารถดำเนินการไปได้ด้วยดีพอสมควร

แต่หากมองกันด้วยความจริงแล้วยังไม่เพียงพอ

คสช.จึงน่าจะใช้กลไกจากภาคเอกชน ด้วยการดึงบุคคลในภาคต่างๆ ที่มีความรอบรู้และสังคมให้การยอมรับเข้ามาเป็นทีมงาน น่าจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้การแก้ปัญหาและการวางกรอบได้ถูกต้องและชัดเจน

เพราะเศรษฐกิจของประเทศจะต้องมีแผนแม่บทที่มองไปถึงอนาคตด้วย

นอกจากจะต้องปฏิรูปประเทศ แก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน สร้างกลไกในระบบราชการเพื่อให้มีประสิทธิภาพ

เท่าที่เห็นการทำงานของ คสช.ยังใช้ข้าราชการเป็นตัวหลัก ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ก็ต้องมองให้ลึกลงไปด้วยว่าข้าราชการไทยยังคิดเพื่อความต้องการของตัวเองหรือหน่วยงานเท่านั้น

ยังไม่ได้คิดหรือมองไปถึงประเทศชาติอันเป็นเป้าหมายสำคัญ

อย่าลืมว่าปัญหาเศรษฐกิจยังเป็นเรื่องหลักที่จะต้องเร่งแก้ไขเพราะปัญหามันไม่ได้อยู่กับผลกระทบทางการเมืองของประเทศเท่านั้น

แต่ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกยังเป็นตัวแปรและกำหนดความเป็นไปภายในประเทศด้วย จึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรอบรู้อย่างรอบด้าน มีความจริงใจและบริสุทธิ์ที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศมากกว่าคิดถึงตัวเองและพวกพ้อง

คสช.ต้องเปิดใจให้กว้าง อย่าไปห่วงว่าเมื่อดึงเข้ามาแล้วจะสร้างปัญหาหรือหวังผลประโยชน์ เพราะหากเข้ามาแล้วทำไม่เข้าท่า คิดไม่เข้าท่าก็ดึงออกไป...ก็เท่านั้นเอง

เป็นข้อเสนอแนะ ลองไปคิดดูก็แล้วกัน.

“สายล่อฟ้า”

22 มิ.ย. 2557 09:28 22 มิ.ย. 2557 09:28 ไทยรัฐ