วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ต้องกล้าขจัดแก๊งค้าคน

โดย

“มหามิตร” อเมริกา อาจทำให้คนไทยผิดหวัง รายงานประจำปีเรื่องการค้ามนุษย์ ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จัดให้ไทยอยู่ในบัญชีกลุ่มที่ 3 ระดับตํ่าที่สุดโดยลดลงจากกลุ่มที่ 2 ที่ครองติดต่อกันมา 4 ปี อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับซีเรีย เกาหลีเหนือ เยเมนและมอริเตเนีย ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่ปกครองแบบกดขี่ และด้อยพัฒนาที่สุดในโลก

รายงานระบุว่าในปีหนึ่งๆมีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านหลายหมื่นคน ถูกนำเข้ามาเป็นแรงงานทาสในไทย ถูกบังคับ ขู่เข็ญ ล่อลวง หรือถูกบังคับให้ขายบริการทางเพศ เป็นแรงงานในกิจการประมง โรงงานทอผ้าและงานบ้าน และบังคับใช้กฎหมาย อย่างไม่จริงจัง เนื่องจากมีการทุจริตคอร์รัปชันในทุกระดับเป็นอุปสรรคสำคัญในการแก้ปัญหาค้ามนุษย์

แต่ต้องถือว่ายังเคราะห์ดีที่ไทยไม่ได้เป็นอาเซียนเพียงประเทศเดียวที่ถูกลดอันดับไปอยู่ในกลุ่มที่ 3 มาเลเซียเพื่อนบ้านใกล้ชิดของเราก็โดนด้วย แต่ที่เสียหายที่สุดก็คือ ไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่ปกครองแบบกดขี่ และด้อยพัฒนาที่สุดในโลก รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯระบุว่า เป็นศูนย์การค้ามนุษย์ที่เลวร้ายสุดในโลก

ก่อนที่สหรัฐฯจะเผยแพร่รายงานฉบับนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ทั้งภาครัฐและเอกชนของไทยหวังว่า อย่างขี้เหร่หรือเลวร้ายที่สุด ไทยน่าจะยังติดกลุ่มที่ 2 เหมือนเดิม แต่เมื่อผลออกมาแบบนี้ หลายฝ่ายวิตกว่าจะกระทบถึงเศรษฐกิจไทย กระทบการลงทุนและการส่งออกสินค้าหลายอย่างที่ถูกกล่าวหาใช้แรงงานทาส ทั้งๆที่รัฐบาลไทยได้ป้องกันและแก้ปัญหาอย่างเต็มที่

สหรัฐฯไม่ได้ลดอันดับไทยใน เรื่องการค้ามนุษย์ เพราะไม่พอใจที่เกิดรัฐประหาร เพราะเป็นรายงานสถานการณ์ตั้งแต่ 1 เมษายน 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557 ก่อนการยึดอำนาจในไทย แต่จังหวะเวลาตรงกับเมื่อ คสช.ประกาศตั้งคณะกรรมการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว มุ่งขจัดกลุ่มอิทธิพลที่ลักลอบนำเข้าแรงงานเถื่อน รีดไถและเรียกค่าหัว 2 หมื่นบาท

หัวหน้า คสช.ประกาศว่า จะจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้อง ให้ได้รับค่าจ้างและสวัสดิการตามกฎหมายไทย และป้องกันไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ จึงขอสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จ แต่เรื่องที่น่าเป็นห่วงก็คือ จากรายงานของสหรัฐฯสรุปได้ว่า รากเหง้าของปัญหาการค้ามนุษย์ในไทย คือการไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพราะมีทุจริตทุกระดับ

หลายปัญหาของไทยมีรากเหง้ามาจากการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นปัญหาแรงงานเถื่อน หรือแรงงานทาส หรือปัญหาการเมือง ซึ่งเป็น “ธุรกิจการเมือง” จึงต้องมีการลงทุนและถอนทุน ระดับผู้นำ คสช.ท่านหนึ่งกล่าวว่า คสช.ไม่ใช่คนเก่ง แต่เป็นคนกล้า จึงหวังว่าจะใช้ความกล้า เพื่อล้างบางแก๊งค้ามนุษย์ ซึ่งเชื่อว่ามีหลายฝ่ายร่วมขบวนการ.

22 มิ.ย. 2557 08:48 22 มิ.ย. 2557 08:48 ไทยรัฐ