วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.พล.ม.2 รอ.ถก จัดระเบียบรถตู้ ย้ำถูกต้อง-โปร่งใส

ผบ.พล.ม.2 รอ. ถกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินหน้าจัดระเบียบ รถตู้โดยสาร พร้อมแบ่งเป็น 3 ระยะ ย้ำ ทุกขั้นตอน ต้องถูกต้อง-โปร่งใส

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.) สนามเป้า พล.ต.สมโภชน์ วังแก้ว ผบ.พล.ม.2 รอ. ได้เป็นประธานการประชุมชี้แจง และทำความเข้าใจให้ผู้แทนส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ให้บริการรถตู้โดยสาร โดยมีผู้แทนจากกรมการขนส่งทางบก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ บริษัท ขนส่ง จำกัด กรมทางหลวง กองบังคับการตำรวจจราจร สำนักงานเทศกิจ กทม. กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.1 รอ.) กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ร.2 รอ.) กองพลทหารราบที่ 9 (พล.ร.9) และหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (นปอ.) เข้าร่วม

ภายหลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายว่า จะต้องไม่มีผู้มีอิทธิพลเก็บค่าหัวคิว ผู้ประกอบการ ทำให้ผู้ประกอบการอ้างว่า จะต้องไปเก็บค่าโดยสารเพิ่มจากผู้โดยสาร โดยเน้นให้ประชาชนทั่วไป และผู้รับบริการได้ประโยชน์สำคัญได้รับบริการในราคาที่เหมาะสม มีความสะดวก ปลอดภัย และการจราจรไม่ติดขัด รวมถึงนโยบายของ พล.ท.ธีรชัย นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) ที่ย้ำว่า ค่าโดยสารต้องเป็นธรรม การจอดรถทุกประเภท จะต้องไม่กีดขวางการจราจร ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามสภาพพื้นที่ที่รับผิดชอบ จัดทำบัญชีผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้อง กรณีผิดกฎหมาย ต้องดำเนินการตามระเบียบให้ถูกต้อง

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้แบ่งแนวทางการปฏิบัติแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 จัดระเบียบที่จอดรถ จัดทำป้ายบอกราคา ปรับพฤติกรรมผู้ขับขี่ เช่น การแต่งกาย มารยาท บัตรแสดงตน ใบอนุญาตถูกต้อง สภาพรถ ค่าโดยสารรวบรวม รวบรวมรายชื่อผู้มีอิทธิพล จัดทำข้อมูลวินโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 มิ.ย.

ระยะที่ 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบ ให้มีการลงทะเบียนสอบประวัติ และร่วมพิจารณาจำนวนวิน จำนวนรถตู้ ที่มีความเหมาะสม ภายใน ก.ค.นี้ และจัดให้มีมาตรฐานการบริการในลักษณะเป็นส่วนย่อยของ บขส. โดยต้องมีสถานที่ขายตั๋ว ที่พักผู้โดยสาร ห้องน้ำ และไม่จอดรถกีดขวางการจราจร ปรับบริเวณพื้นที่จุดรับส่งให้เป็นระเบียบ ปรับเส้นทาง จดทะเบียนให้ถูกต้อง ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายให้ประสิทธิภาพ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ส.ค

ส่วนระยะที่ 3 เป็นขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขผลกระทบที่ยั่งยืน ได้แก่ การติดตามประเมินผลความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการ แก้ไขข้อกำหนดและกฎหมาย และบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการจัดระเบียบให้หน่วยทหารที่รับผิดชอบในพื้นที่ ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานให้ พล.ม.2 รอ.รับทราบ เพื่อรายงาน กกล.รส.ต่อไป รวมถึงการจดทะเบียนใหม่ จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างโปร่งใส ทหารต้องไม่เข้าไปมีอิทธิพลเอง เพราะเป็นเพียงแค่ผู้ประสานงานให้ทุกส่วนเร่งรัดดำเนินการเท่านั้น.

ผบ.พล.ม. 2 รอ. ถกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินหน้าจัดระเบียบ รถตู้โดยสาร พร้อมแบ่งเป็น 3 ระยะ ย้ำ ทุกขั้นตอน ต้องถูกต้อง-โปร่งใส 21 มิ.ย. 2557 17:37 21 มิ.ย. 2557 18:25 ไทยรัฐ