วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คสช.ออกตัวแรง สหรัฐฯ จัดอันดับไทยค้ามนุษย์

คสช.ออกตัว สหรัฐฯ จัดอันดับไทยค้ามนุษย์ TIP แย่ลง เป็น TIER3 ต่ำสุดนั้น เป็นกฎใหม่และเป็นสภาพ ก่อน คสช.เข้าควบคุมอำนาจปกครองประเทศ แต่จากนี้ คสช.จะจัดระเบียบใหม่ แรงงานต่างด้าว และ Rohingya เผย จะชี้แจงสหรัฐฯ พร้อมทำให้เห็นผลควบคู่ไปด้วย

พ.อ.วินธัย สุวารี รองโฆษกกองทัพบก ในฐานะทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกา รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons-TIP) ประจำปี 2014 พบว่า อันดับของไทยโดนปรับลดมาอยู่ในอันดับ TIER3 ซึ่งเป็นอันดับต่ำที่สุด เนื่องจากสหรัฐฯ มีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบเมื่อปี 2008 ที่ต้องการให้การปรับลดอันดับเทียร์เป็นไปโดยอัตโนมัติ

พ.อ.วินธัย ระบุว่า ไทยอยู่ในระดับ TIER 2 ติดต่อกันต่อเนื่อง 2 ปี ตั้งแต่ปี 2554 มาแล้ว แล้วมาล่าสุดในปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ เม.ย.2556-เม.ย.2557 ก่อนที่ คสช.จะเข้ามาบริหาร ไทยไม่สามารถปรับขึ้นมาอยู่ใน TIER 1 ก็จะตกมาอยู่ใน TIER 3 โดยอัตโนมัติทันทีตามกฎใหม่ อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับนี้ ไม่ได้คงอยู่ถาวรและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความพยายามของรัฐบาลประเทศนั้นๆ ในการดำเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการต่อต้านการค้ามนุษย์

ในปัจจุบัน ล่าสุด คสช.ให้ความสำคัญอย่างมากต่อปัญหาแรงงาน มีการการจัดทำนโยบายที่ชัดเจนขึ้น พร้อมทั้งได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายขึ้นมาดูแลแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังแล้ว อีกทั้งมีงานเร่งด่วนใน 2 เรื่องหลักๆ ที่เริ่มมีการขับเคลื่อนไปแล้ว คือ เรื่องการเร่งรัดจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ตามสมควร และต้องเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน และเรื่องเร่งรัดให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง กับผู้ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน เพื่อขจัดขบวนการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานทาสทั้งบนบกและทางน้ำในทะเล โดยจะใช้แนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เนื่องจากเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตและต่อเนื่องมายาวนาน ซึ่งมีผลเสียต่อความเชื่อมั่นในต่างประเทศ และอาจสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

"หลังจากนี้ไป เชื่อว่าด้วยความตั้งใจจริงและความจริงจังต่อการแก้ปัญหา น่าจะส่งผลไปในทิศทางที่เป็นบวกขึ้นในเรื่องมุมมองต่างประเทศที่มีต่อไทยในโอกาสต่อไป"

ส่วนจะต้องชี้แจงกับสหรัฐฯ นั้น พ.อ.วินธัย กล่าวว่า เชื่อว่าคงต้องดำเนินการควบคู่ไป ทั้งพยายามชี้แจงทำความเข้าใจให้เห็นถึงความตั้งใจ และการปฏิบัติให้เห็นผลเปลี่ยนแปลงที่เป็นบวกขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ในรายการ "คืนความสุขฯ" เมื่อคืนวันศุกร์ ทาง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. เผยว่า จะมีการจัดตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติ ร่วมกับมิตรประเทศ หรือประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อหาที่มาของกลุ่มบุคคลลักลอบเข้ามาที่มีสัญชาติไม่ชัดเจน เช่น ชาวโรฮิงญา และจัดตั้งศูนย์รับ-ส่งคนงานที่ถูกกฎหมาย ในการนำเข้าและส่งกลับประเทศต้นทาง เพื่อให้เป็นระเบียบมีความปลอดภัย รวมทั้งจะมีการพิจารณาทบทวนกำหนดค่าใช้จ่ายในการเข้ามาทำงานของแรงงานในสถานประกอบการต่างๆ ให้มีความเหมาะสม ไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบแรงงานทั้งหมดที่เข้ามา.

คสช.ออกตัว สหรัฐฯ จัดอันดับไทยค้ามนุษย์ TIP แย่ลง เป็น TIER3 ต่ำสุดนั้น เป็นกฎใหม่และเป็นสภาพ ก่อน คสช.เข้าควบคุมอำนาจปกครองประเทศ แต่จากนี้ คสช.จะจัดระเบียบใหม่ แรงงานต่างด้าว และ Rohingya เผย จะชี้แจงสหรัฐฯ 21 มิ.ย. 2557 15:34 21 มิ.ย. 2557 16:46 ไทยรัฐ