วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เอกชนหวั่นปมค้ามนุษย์ ฉุดไทยเสียภาพลักษณ์-โดนคู่แข่งโจมตี

เอกชนหวั่นปมค้ามนุษย์ ฉุดไทยเสียภาพลักษณ์-โดนคู่แข่งโจมตี

  • Share:

ผู้ส่งออกอาหารแช่เยือกแข็ง เผย ไทยส่อถูกมะกันตัดความช่วยเหลือ ตัดจีเอสพี หลังลดอันดับไทยอยู่ Tier 3 แต่ผลกระทบทางอ้อมน่าห่วงกว่า หวั่นไทยเสียภาพลักษณ์ ประเทศอื่นใช้เป็นข้ออ้างไม่นำเข้าสินค้าไทย คู่แข่งอาจโจตีจุดอ่อนได้...

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เปิดเผยถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report) ที่ได้ปรับระดับไทยให้อยู่ในระดับ 3 (Tier 3) ซึ่งเป็นระดับต่ำสุด ว่า จะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประเทศไทย โดยผลกระทบทางตรงนั้น อาจทำให้สหรัฐฯ ตัดความช่วยเหลือ หรือความร่วมมือด้านต่างๆ ที่ให้กับไทย ที่สำคัญสินค้าไทย โดยเฉพาะกุ้ง ปลา น้ำตาล สิ่งทอ ไม่สามารถขายให้กับหน่วยงานราชการของสหรัฐฯ ได้ รวมถึงสหรัฐฯ อาจนำประเด็นดังกล่าวมาเป็นข้ออ้างตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) ที่ให้กับสินค้าไทยด้วย

ส่วนผลกระทบทางอ้อมที่น่าเป็นห่วงมากกว่า คือ ทำให้ภาพลักษณ์ของไทยเสียหาย ผู้บริโภคในสหรัฐฯ ที่ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน อาจไม่พอใจบริโภคสินค้าไทย แต่ประเด็นนี้สามารถแก้ไขได้โดยด้วยการที่แต่ละอุตสาหกรรมของไทยต้องร่วมมือกับผู้นำเข้าสหรัฐฯ สร้างความมั่นใจในห่วงโซ่การผลิตของสินค้านั้นๆ ให้รู้ว่าไทยไม่มีปัญหาแรงงานเด็ก หรือแรงงานบังคับ

นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย หวั่น ตะวันตกชะลอการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ)

"สมาคมฯ ได้ทำงานร่วมกับ NFI มาก่อนหน้านี้แล้ว ในการสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า และอยู่ระหว่างการทำระบบตรวจสอบ โดยอาจใช้องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เข้ามาร่วมตรวจสอบระบบการผลิตของเรา มีการจัดอบรมเรื่องแรงงานให้กับผู้ผลิตไทย ซึ่งในสินค้ากุ้งยืนยันว่า ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ หรือแรงงานผิดกฎหมายแน่นอน โดยอาทิตย์หน้าจะเดินทางไปสหรัฐฯ เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้ระบบตรวจสอบดังกล่าว" นายพจน์ กล่าว

นอกจากนี้ ในผลกระทบทางอ้อม อาจทำให้ประเทศตะวันตกใช้เหตุการณ์นี้เป็นข้ออ้างชะลอ หรือพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและธุรกิจกับไทย เช่น ชะลอการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) กับไทย ที่อยู่ระหว่างการเจรจา อีกทั้งอาจทำให้ประเทศคู่แข่งของไทยใช้เหตุการณ์โจมตีไทย ซึ่งจะยิ่งทำให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นสินค้าไทย และกระทบต่อการส่งออกได้

อย่างไรก็ตาม หากไทยสามารถแก้ปัญหานี้ได้ เชื่อแน่ว่าการส่งออกกุ้งไทยไปสหรัฐฯ ยังขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่มูลค่าราว 20,000-25,000 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อนแน่นอน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้