วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กิจกรรมนอกตำรา 22/06/57

โดย

ประกวดภาพวันแม่...สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์โอวัลติน ชวนน้องๆ ชั้น ป. 1-ม. 3 ทั่วประเทศ ส่งภาพวาดระบายสีเข้าประกวดโครงการ “Oval tine Gift for Mom ปีที่ 12” หัวข้อ “เริ่มต้นเช้าวันใหม่ ด้วยไออุ่นรักจากแม่” เพื่อส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว ชิงถ้วยประทานพระ เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯและ ทุนการศึกษา รับสมัครผลงานถึงวันที่ 18 ก.ค. และประกาศผลวันที่ 8 ส.ค. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2332-8551, 0-2715-3165 หรือ www.Ovaltine.co.th

อ่านได้ทุกที่ทุกเวลา...สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป รักการอ่านในยุคดิจิตอล เปิดให้ทุกคนดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นรักการอ่าน ชื่อ SOOK LIBRARY ซึ่งให้บริการดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-book อ่านผ่านสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย.

อบรมผู้นำเยาวชน...สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) รับสมัครเยาวชนอายุ 20-35 ปี เข้าร่วมโครงการอบรมผู้นำเยาว-ชนที่ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2557 สาขาการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน 10 คน, สาขาการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม 9 คน ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กฯ 618/1 ถ.นิคมมักกะสัน เขตราชเวที กทม.รับสมัครถึงวันที่ 27 มิ.ย.นี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2255-5850-7 ต่อ 178 ในวันและเวลาราชการ.

21 มิ.ย. 2557 10:22 21 มิ.ย. 2557 10:22 ไทยรัฐ