วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โดย
22 มิ.ย. 2557 05:01 น.
นัมเบอร์วัน KIDS 22/06/57

นัมเบอร์วัน KIDS 22/06/57

โดย
22 มิ.ย. 2557 05:01 น.
  • Share:

นัมเบอร์วันคิดส์ สัปดาห์นี้ เป็นหนุ่มน้อยที่แม้จะมีความพิการทางการมอง แต่ความพิการของ น้องวิค...ด.ช.วีรุษ พูนผล นักเรียนเกรด 6 ร.ร.นานาชาติทรีนิตี้ ก็ไม่ได้บั่นทอนการแสวงหาความรู้ แต่กลับเพิ่มความมานะขวนขวาย โดยเฉพาะการเรียนรู้เรื่องประชาคมอาเซียน จนได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนเด็กพิเศษไทยเข้าร่วมประชุมเด็กอาเซียน ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “Voices of ASEAN Children” ซึ่งประเทศไทย โดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เป็นเจ้าภาพ

น้องวิค...บอกว่า “เป็นครั้งแรกที่ผมได้เข้ามาร่วมประชุมเด็กอาเซียน ทำให้ผมได้เรียนรู้ถึงสิทธิเด็ก ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ้น ได้แลกเปลี่ยนมุมมองกัน และได้รู้จักหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นที่พึ่ง ดูแลช่วยเหลือเด็กด้านต่างๆ สำหรับปัญหาเด็กที่น่าห่วงนั้น ผมคิดว่าปัญหาใหญ่คือการศึกษา ซึ่งโอกาสที่เด็กทุกคนจะเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพนั้นเป็นเรื่องที่หลายประเทศในอาเซียนยังไม่สามารถทำได้ แม้แต่ประเทศไทยเองก็ยังมีปัญหาโดยเฉพาะเด็กยากจน เด็กในพื้นที่ห่างไกล ยังไม่ได้รับการศึกษา นอกจากนี้ยังพบเด็กตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ การถูกกดขี่ใช้แรงงานเด็ก และเด็กควรจะได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยตามสิทธิขั้นพื้นฐานก็ยังไม่สามารถทำได้อย่างจริงจัง”

นัมเบอร์วันคิดส์ ยังฝากทิ้งทายว่า “อยากให้ผู้ใหญ่ได้รับฟังเสียงสะท้อนจากเด็กๆ และให้โอกาสในด้านต่างๆ โดยเฉพาะสิทธิที่เด็กพึงจะได้ เห็นความสำคัญกับเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ ผมเชื่อว่ายังมีเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการจำนวนไม่น้อยที่ถูกละเลย ทอดทิ้ง ไม่ได้รับการดูแลแม้แต่สิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะได้รับ และอยากให้มีเวทีที่เปิดกว้างให้เด็กพิการได้มีโอกาสเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพราะหนึ่งเสียงของพวกเราก็น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับ”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้