วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตะลุยโลกใบใหญ่ 22/06/57

ตะลุยโลกใบใหญ่สัปดาห์นี้ “พี่ม้ามังกร” จะพาน้องๆไปแอ่วเมืองเหนือสุดแดนสยาม เที่ยวชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน จ.เชียงราย กันครับ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือ จัดตั้งขึ้นโดย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมและจัดแสดงศิลปะวัตถุ โบราณวัตถุ ที่ได้จากการสำรวจขุด แต่งและบูรณะโบราณ สถานในเมืองโบราณเชียงแสน และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง และจัดแสดงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอาคารชั้นเดียว ทรงไทยล้านนาประยุกต์ ประดับยอดจั่วกาแล แบ่งสัดส่วนพื้นที่จัดแสดงไว้อย่างชัดเจน โดย ห้องแรกจะพบกับโบราณวัตถุอันล้ำค่า ที่พบในเมืองเชียงแสน ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือหินกะเทาะ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ชิ้นส่วนลายปูนปั้น ลายเครือเถาและดอกไม้ ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 18 ทำจากปูนปั้น พระพิมพ์ ผอบ แผ่นอิฐดินเผา ศิลปะล้านนา

ขณะเดียวกัน น้องๆก็จะได้เห็น ศิลปะวัตถุที่โดดเด่น คือ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะล้านนา ทำจากสำริดที่พบในวัดพระเจ้าล้านทอง พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร ศิลปะล้านนาจากวัดปกสนุก รวมถึงยังได้ตื่นตาตื่นใจกับเครื่องทองและเครื่องเงินโบราณ ที่ประชาชนนำมามอบให้พิพิธภัณฑ์เก็บรักษาเป็นสมบัติของชาติ ประกอบด้วย แหวน 6 วง กำไลสปริง 6 วง ต่างหู 2 คู่ เครื่องประดับศีรษะ 2 ชิ้น องค์ประกอบทับทรวง 12 ชิ้น ทั้งยังได้ชมภูมิสถานจำลองเมืองเชียงแสน พร้อมคำบรรยายบอกเล่าประวัติของเมืองอีกด้วย

ส่วนห้องที่ 2 เป็นห้องเก็บรวบรวมศิลาจารึก ที่พบในเมืองเชียงแสน และใน จ.พะเยา อาทิ ศิลาจารึกอักษรไทยล้านนา จารึกเมื่อปี พ.ศ.2049 ศิลาจารึกภาษาไทยยวน พ.ศ.2031 รวมถึง ศิลาจารึกราชวงศ์เม็งราย ภาษาไทยล้านนา และไทยยวน ซึ่งจารึกเมื่อ พ.ศ. 1944 ห้องที่ 3 จัดแสดงเครื่องถ้วยดินเผา ที่พบในบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง และภายในเมืองเชียงแสน อาทิ คนโท กระปุก เตาเวียงกาหลง แม่พิมพ์ กล้องยาสูบ ไหเคลือบสีน้ำตาล จานเคลือบสีเขียว ลูกรองผางประทีป (สำหรับใส่เทียน) รูปช้าง รูปวัว เป็นต้น

ห้องที่ 4 จัดแสดงวิถีชีวิตชาวบ้าน และวิถีชีวิตชาวเขา ซึ่งมีปลาบึกจำลองตัวเบิ้มอยู่ติดกับเรือนล้านนา รวมทั้ง สิ่งของเครื่องใช้ของชาวเชียงแสน อาทิ เครื่องเขินล้านนา เครื่องมือจักสานใช้หาปลา เครื่องทอผ้า และเครื่องแต่งกายของชาวเขาเผ่าต่างๆ อาทิ ผ้าซิ่นไทยลื้อ ผ้าทอมือไทใหญ่ อีกทั้งยังมีการจัดแสดงให้ความรู้เกี่ยวกับเทวภาพแห่งลัทธิเต๋าของเผ่าเย้า ภาพวาดบนกระดาษ เครื่องดนตรีของชาวม้ง แคนน้ำเต้าของอาข่า และ ห้องสุดท้าย เป็นเรื่องศาสนาและความเชื่อ จัดแสดงกรรมวาจา หรือ พระคัมภีร์ ศิลปะล้านนา ที่ทำจากกระดาษและไม้ หีบพระธรรม พระพุทธรูปปางมารวิชัย ตุงเงิน และเครื่องเขิน ครับ.

พี่ม้ามังกร

21 มิ.ย. 2557 10:19 21 มิ.ย. 2557 10:19 ไทยรัฐ