วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


80 ปี ธรรมศาสตร์ อดีต/ปัจจุบัน/อนาคต

โดย ซูม

ซอกแซกสัปดาห์ที่แล้ว เป็นสัปดาห์พิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยการลงโปรแกรมและกิจกรรมต่างๆทั้งในด้านบันเทิง งานวิชาการมาจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 อันเป็น “วันสุกดิบ” ก่อนถึงวันครบ 80 ปี

สำหรับสัปดาห์นี้ขออนุญาตรายงานต่อถึงกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันฉลองใหญ่ หรือวันครบรอบ 80 ปีพอดีเป๊ะ ศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 ที่จะเวียนมาถึงในอีก 5 วันข้างหน้านี้

ก่อนจะลงรายละเอียดว่างานฉลองครั้งนี้จะมีอะไรบ้าง ขออนุญาตเจาะเวลาหาอดีตย้อนหลังไปเมื่อ 80 ปีที่แล้ว เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้เห็นภาพและความเป็นมาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้สักเล็กๆน้อยๆพอเป็นความรู้เบื้องต้น

พิธีสถาปนา มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ที่มีชื่อย่อว่า ม.ธ.ก. อันเป็นต้นกำเนิดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปัจจุบัน เริ่มขึ้นเมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 27 มิถุนายน 2477 หลังจากมีพระบรมราชโองการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวแห่งราชอาณาจักรสยาม เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2475 ครบ 2 ปี

การจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้นโดยสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลใน พ.ศ.ดังกล่าวก็เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีโอกาสร่ำเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับการศึกษาของประชาชนในสยามประเทศให้สูงขึ้น

ดังเช่นคำกราบทูลของท่านผู้ประศาสน์การ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ต่อผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ที่เสด็จแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ในพิธีเปิดตอนหนึ่งว่า

“มหาวิทยาลัยย่อมอุปมาประดุจบ่อน้ำบำบัด ความกระหายของราษฎรผู้สมัครแสวงหาความรู้อันเป็นสิทธิและโอกาสที่เขาควรมีควรได้ตามหลักเสรีภาพในการศึกษา รัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรเห็นความจำเป็นในข้อนี้ จึงได้ตราพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้น”

โดยที่มีการเปิดสอนอย่างเร่งด่วน ตามความต้องการของราษฎรที่มาสมัครเรียนถึง 7,000 กว่าคน ในการเปิดเรียนปีแรก จึงได้ใช้อาคารของ โรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม (ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นที่ทำการของ กรมโฆษณาการ หรือ กรมประชาสัมพันธ์ เชิงสะพานผ่านพิภพลีลา ด้านเหนือของสนามหลวง ก่อนเข้าสู่ถนนราชดำเนิน ซึ่งถูกเผาจนได้รับความเสียหายในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และปัจจุบันได้มีการรื้อถอนและปรับภูมิทัศน์ในบริเวณดังกล่าวไปแล้ว) เป็นที่เรียนที่สอนไปพลางๆก่อน

จากนั้นอีกประมาณ 1 ปี ก็ได้มีการออกพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งเป็นของกระทรวงกลาโหม ซึ่งปกติใช้เป็นโรงทหารของกองพันทหารราบที่ 4 ณ ตำบลท่าพระจันทร์ ให้แก่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง จึงได้มีการโยกย้ายที่เรียนที่สอนทั้งหมดมาอยู่ในบริเวณนี้

อย่างไรก็ตาม ด้วยการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ทำให้มหาวิทยาลัยถูกเพ่งเล็งว่า มีส่วนในเหตุการณ์สำคัญๆทางการเมืองหลายๆเหตุการณ์ และหลังเกิดเหตุการณ์ “กบฏแมนฮัตตัน” ขึ้นเมื่อ 29 มิถุนายน 2494 รัฐบาลยุคนั้นก็ส่งทหารเข้ายึดมหาวิทยาลัยไว้ โดยประกาศว่าจะนำกลับไปใช้ในราชการทหารอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะการฝึกกองกำลังรักษาดินแดน

ส่งผลให้นักศึกษาไม่มีที่เรียน และทางมหาวิทยาลัยต้องประกาศให้คณะนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ไปเรียนที่อาคารเนติบัณฑิตยสภา ส่วนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคณะเศรษฐศาสตร์ ให้ไปเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นการชั่วคราว

นักศึกษาธรรมศาสตร์ได้รวมตัวกันเพื่อขอความเป็นธรรม ขอมหาวิทยาลัยกลับคืน และได้เข้าพบ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีใน พ.ศ.ดังกล่าว ซึ่งท่านก็รับปากจะดูแลให้ แต่เรื่องก็เงียบหายไป

จนกระทั่งถึงต้นเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันนักศึกษาธรรมศาสตร์กว่า 3,000 คน จึงได้วางแผนนัดรวมตัวกันขึ้นรถไฟไปจังหวัดนครสวรรค์โดยออกข่าวว่าจะไปทัศนศึกษาตามที่นักศึกษามักปฏิบัติกันอยู่ในยุคนั้น

แต่ในเที่ยวกลับได้นัดหมายให้สโมสรนักศึกษาจัดเช่ารถเมล์ขาวของ บริษัทนายเลิศ ล่วงหน้าไว้หลายสิบคัน พร้อมกับขนนักศึกษาทั้ง 3,000 คน จากหัวลำโพงไปยังท่าพระจันทร์และเดินเข้ายึดมหาวิทยาลัยคืนด้วยมือเปล่า

ได้มหาวิทยาลัยกลับคืนมาเมื่อ 5 พ.ย. 2494 เหตุการณ์วันที่ 5 พ.ย. จึงถือเป็นเหตุการณ์สำคัญประการหนึ่งของธรรมศาสตร์ เรียกว่า “วันธรรมศาสตร์สามัคคี” หรือ “วันคืนสู่เหย้า” หลังจากที่พลัดพรากจากไปนั่งเรียนที่เนติบัณฑิตยสภา และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเสีย 4 เดือนเต็มๆ

ในวันครบรอบ 80 ปี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่จะมาถึงในวันศุกร์นี้ นอกจากจะมีพิธีทางศาสนาตั้งแต่เช้าตรู่ โดยการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 181 รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระเถระผู้ใหญ่จำนวน 10 รูป ในช่วงเช้าแล้ว

เวลา 16.30 น. จะมีพิธีเปิดประติมากรรม “วันธรรมศาสตร์สามัคคี 5 พฤศจิกายน” ณ ลานโดม ในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย

นี่คือประติมากรรมจารึกวันคืนสู่เหย้าด้วยความกล้าหาญชาญชัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งนี้ เมื่อ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2494 ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

ท้ายที่สุดหลังจากพิธีเปิด “ประติมากรรม” แล้ว จะมีการแสดงดนตรีและคอนเสิร์ตอันยิ่งใหญ่ โดยชมรมดนตรีไทย ดนตรีสากล และชมรมการร้องเพลงประสานเสียง เพื่อบอกเล่าความเป็นมาตลอดระยะ 80 ปี ของธรรมศาสตร์ และที่จะเดินก้าวต่อไปในอนาคต ณ หอประชุมใหญ่ ท่าพระจันทร์

ขอเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่นและพี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าของธรรมศาสตร์ ไปร่วมงานเฉลิมฉลองครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงด้วยนะครับ โดยเฉพาะช่วงคอนเสิร์ตนั้น จะเริ่มตั้งแต่ 19.00 น. เป็นต้นไป.

“ซูม”

21 มิ.ย. 2557 09:17 21 มิ.ย. 2557 09:18 ไทยรัฐ