วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กวดขันพฤติกรรม นร.

นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีนักเรียนนักศึกษามั่วสุมดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บนสะพานต่างๆ ว่า ได้ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์หรือสารวัตรนักเรียนไปตรวจสอบหากพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจะว่ากล่าวตักเตือน และแจ้งให้สถาบันต้นสังกัดรวมถึงผู้ปกครองทราบเพื่อดูแล ขณะที่ ดร.บัณฑิต ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวว่า ได้แจ้งให้ทุกสถาบันกวดขันพฤติกรรมนักเรียนอย่างใกล้ชิด โดยช่วงเปิดเทอมใหม่ซึ่งมักมีปัญหาทะเลาะวิวาท แต่ได้วางแผนป้องกันกับทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง.

นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีนักเรียนนักศึกษามั่วสุมดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บนสะพานต่างๆ ว่า... 21 มิ.ย. 2557 04:10 21 มิ.ย. 2557 04:10 ไทยรัฐ