วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Secularstate/Turkey/turky

ผู้อ่านท่านลองดูชื่อของประเทศเหล่านี้ซีครับ Islamic Republic of Afghanistan สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน, Islamic Republic of Pakistan สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน หรือ Islamic Republic ofIran สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน จะเห็นว่าพวกนี้เป็นรัฐศาสนา พอถึงคราวจะตั้งชื่อประเทศตุรกีซึ่งเป็นประเทศอิสลามเหมือนกัน ก็มีการถกเถียงกันว่า จะเป็นรัฐศาสนาหรือเป็น a secular state? สุดท้ายก็เอาแบบหลัง คือขอเป็น a secular state หรือ รัฐฆราวาส ดีกว่า ดังนั้น ชื่อของรัฐตุรกีก็คือ Republic of Turkey สาธารณรัฐตุรกี

Secular เซค-เยอะเลอะ หมายถึง ไม่ใช่ทางพระ ในทางอาณาจักร ในทางโลก ฆราวาส หรือ นอกวัด ถ้าท่านอ่านข่าวจะพบว่า เดี๋ยวนี้หนังสือพิมพ์เริ่มตำหนิติเตียนนักบวชที่มายุ่งกับเรื่องของ secular affairsกิจการทางโลก

นอกจากจะหมายถึง ไม่ใช่ทางพระ ในทางอาณาจักร ในทางโลกฯลฯ แล้ว secular ยังสื่อไปในทาง ชั่วนิรันดร ตลอดไป ชั่วกัลปาวสาน ที่เราเคยได้ยินว่า secular change อันนี้ก็คือ การเปลี่ยนแปลงที่มีเป็น นิจนิรันดร หรืออย่างบางคนมี secular fame อันนี้ก็หมายถึง ชื่อเสียงที่ไม่รู้จักสลาย

กลับไปที่ Turkey หน่อยครับ ถ้าใช้ T ใหญ่ ก็หมายถึงประเทศตุรกี แต่ถ้าใช้ t เล็ก เป็น turkey จะหมายถึง ไก่งวง เห็นเขียนเหมือนกัน หลายคนก็เลยโมเมว่า เดิมไก่งวงมาจากตุรกี ไม่ใช่นะครับ มาจากอเมริกาตะหาก ฝรั่งด่าคนที่วางท่าใหญ่โตว่าเป็น a turkey cock ไก่งวงตัวผู้ อันนี้เป็นคำด่านะครับ John is as red as a turkey cock. จอห์นหน้าแดงยังกะไก่งวงตัวผู้.

คุณนิติ นวรัตน์

20 มิ.ย. 2557 13:44 20 มิ.ย. 2557 13:44 ไทยรัฐ