วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โดย
21 มิ.ย. 2557 05:01 น.
"เมทานอล"ในแอลกอฮอล์อุ่นอาหาร สูดดมมาก..ตาพร่า-อาเจียน

"เมทานอล"ในแอลกอฮอล์อุ่นอาหาร สูดดมมาก..ตาพร่า-อาเจียน

โดย
21 มิ.ย. 2557 05:01 น.
  • Share:

2,266 กิโลกรัม และ 1,586 ลิตร คือน้ำหนักของแอลกอฮอล์อุ่นอาหาร และ แอลกอฮอล์แข็ง-เจล ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ได้ทำการเผาทำลายไปเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 5 แสนบาท

นับเป็นการเผาทำลายแอลกอฮอล์อุ่นอาหาร และแอลกอฮอล์แข็ง-เจล มากที่สุดอีกครั้งหนึ่ง

ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะวิถีชีวิตคนเมืองที่นิยมรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น รวมไปถึง การเกิดขึ้นของธุรกิจอาหารประเภทหม้อร้อน ปิ้งย่าง ที่ให้ทั้งความเอร็ดอร่อยและสนุกสนานในการรับประทาน ส่งผลให้การใช้ แอลกอฮอล์อุ่นอาหาร และ แอลกอฮอล์แข็ง-เจล มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของคนมากขึ้น

ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และโฆษก อย. บอกว่า ปริมาณกว่า 3 ตัน นับเป็นปริมาณที่มากที่สุดเท่าที่เคยมีการเผาทำลายวัตถุอันตรายชนิดนี้ ซึ่งการเผาทำลายครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการตรวจพบว่า ในแอลกอฮอล์อุ่นอาหารและแอลกอฮอล์แข็ง-เจล มีปริมาณเมทานอลเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

“โดยปกติมาตรฐานกำหนดเมทานอลในแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์แข็ง-เจล ที่ใช้สำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการประกอบหรืออุ่นอาหาร จะกำหนดไว้ที่ไม่เกิน 1% แต่เท่าที่ตรวจพบบางอันมีปริมาณเมทานอลถึง 86.7% จึงต้องจัดเข้าเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ซึ่ง พ.ร.บ.วัตถุอันตรายกำหนดไว้ชัดเจนว่า เป็นวัตถุอันตรายที่ห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง หากฝ่าฝืนระวางโทษสูง คือ จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” โฆษก อย. บอก

ภก.ประพนธ์ ยังบอกด้วยว่า แม้ว่าผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์อุ่นอาหารเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ มอก.ประกาศกำหนดโดยคุณลักษณะสำคัญประการหนึ่งที่ระบุไว้ในมาตรฐานฉบับนี้ คือ ปริมาณของเมทานอลในสารที่กลั่นได้ จะต้องไม่เกิน 1% โดยปริมาตร ซึ่งหากปริมาณของเมทานอลสูงเกินกว่า 1% นอกจากจะผิดมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้ว ยังเข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ซึ่งตรงจุดนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

“สำหรับอันตรายหรือผลกระทบต่อสุขภาพ จากการสูดดมเมทานอลที่เกินมาตรฐานในแอลกอฮอล์อุ่นอาหารหรือแอลกอฮอล์แข็ง-เจล ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ได้รับอาหารโดยทั่วไป มีตั้งแต่เวียนศีรษะ ตาพร่า คลื่นไส้ อาเจียน หากเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารก็อาจทำให้มีอาการปวดแสบปวด ร้อนในทางเดินอาหารได้” รองเลขาธิการ อย. บอกพร้อมกับให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ที่อันตรายอีกอย่างของการได้รับเมทานอลหรือ เมทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ชนิดที่ไม่สามารถรับ ประทานได้ คือการที่มีผู้นำเมทานอล ไปผสมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แล้วนำมาจำหน่าย เช่น กรณีของการต้มเหล้าเถื่อน ซึ่งเมื่อร่างกายได้รับเมทานอล ในปริมาณมากเกินไป จะทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ ตาพร่า มึนงง คลื่นไส้ อาเจียน และเคยมีกรณีที่หากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีเมทานอลในปริมาณมาก ถึงขั้นตาบอดและเสียชีวิตได้

สำหรับผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์อุ่นอาหารเป็นผลิตภัณฑ์ที่พบว่ามีใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยใช้อุ่นอาหารประเภทหม้อไฟในโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร ซึ่ง ภก.ประพนธ์ บอกว่า ที่ผ่านมา อย. ได้เก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์พบปริมาณเมทานอลเกินกว่าที่กำหนด เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค จึงได้เชิญผู้ประกอบการโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหารเข้าร่วมประชุม เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และได้ขอให้ผู้ประกอบการโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหารที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้สังเกตฉลากว่าแสดงชื่อและที่อยู่ผู้ผลิต รวมทั้ง รายละเอียดที่กำหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสัญลักษณ์มาตรฐาน มอก. 950-2547 หรือไม่ หากไม่แน่ใจว่าแอลกอฮอล์อุ่นอาหารได้มาตรฐานหรือไม่ สามารถทดสอบโดยการใช้ชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มาทดสอบได้

ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์อุ่นอาหารให้ปลอดภัย ผู้บริโภคสามารถสังเกตง่ายๆจากฉลากบนภาชนะและกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ภาชนะบรรจุทุกหน่วยต้องระบุชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และต้องมีข้อความระบุว่า ห้ามรับประทาน มีชื่อผู้ผลิต หรือสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน นอกจากนี้ยังต้องระบุวันเดือนปีที่ผลิต น้ำหนักสุทธิ คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้และการเก็บรักษา ข้อควรระวัง ไว้บนกล่องบรรจุด้วย สำหรับในกรณีที่ไม่มีกล่องบรรจุ จะต้องแสดงข้อความทั้งหมดบนฉลากของภาชนะบรรจุทุกหน่วย” ภก.ประพนธ์ ย้ำ พร้อมกับอธิบายเพิ่มเติมว่า อีกอย่างที่สามารถสังเกตได้ ว่า เป็นแอลกอฮอล์อุ่นอาหารที่ได้มาตรฐานหรือไม่ คือเมื่อจุดไฟให้สังเกตกลิ่นเป็นหลัก เพราะผลิตภัณฑ์ที่มีเมทานอลเกินมาตรฐานจะมีกลิ่นที่แสบจมูก และไอของผลิตภัณฑ์จะทำให้ระคายเคืองตา ถ้าเลือกได้ ไม่ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อุ่นอาหารที่มีลักษณะเป็นของเหลว เทได้ เพราะหากเติมขณะที่ไฟติดอยู่จะทำให้ไฟลามขึ้นมาถึงมือ และอาจเกิดอันตรายได้ นอกจากนี้ การใช้เชื้อเพลิงอุ่นอาหารในบ้านหรือร้านอาหาร ควรเป็นที่อากาศถ่ายเทสะดวก แม้ว่าเชื้อเพลิงนั้นจะเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเหลวหรือไหลได้ เพราะถ้าหก อาจมีการติดไฟ และลุกลามขยายวงกว้าง อีกทั้ง ควรเก็บเชื้อเพลิงอุ่นอาหารในภาชนะปิดสนิท และอยู่ในที่ปลอดภัย ห่างจากแหล่งความร้อน

ผู้ประกอบการใช้แอลกอฮอล์อุ่นอาหารที่มีเมทานอลเกินกว่าที่กำหนดจะมีโทษเช่นเดียวกับผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายคือ จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้