วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เสรีภาพในภาวะไม่ปกติ

โดย

หนังสือของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้ชะลอการดำเนินการ 4 โครงการไว้ก่อน รวมทั้งโครงการแจกคูปองซื้ออุปกรณ์ดูทีวีดิจิตอล 25 ล้านครัวเรือน มูลค่า 2.5 หมื่นล้านบาท คือหลักฐานยืนยันอำนาจของ คสช.

กสทช.จะเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ แต่เลขาธิการ กสทช.ยอมรับว่าขณะนี้ไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ทุกโครงการใหญ่ๆ ต้องผ่าน คสช.ทั้งหมด และ คสช.ก็เตรียมปรับปรุงระเบียบ กสทช. เพื่อจัดทำเป็นข้อบังคับในการใช้จ่ายงบประ-มาณ และ กสทช.ก็ไม่ขัดข้อง ถ้าจะนำเงินค่าประมูลทีวีดิจิตอลกว่า 5 หมื่นล้านบาท เข้าเป็นรายได้แผ่นดิน

กสทช.เป็นกรณีตัวอย่างการ บริหารประเทศ ภายใต้การนำของ คสช. เช่นเดียวกับองค์กรอิสระอื่นๆ ถึงแม้จะไม่ถูกยุบ แต่เมื่อรัฐธรรมนูญถูกยกเลิก ย่อมเป็นการยากที่จะดำรงความเป็นอิสระ กสทช.เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 47 มีอำนาจหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์และโทรคมนาคม

กสทช.เป็นองค์กรอิสระเดียว ที่มีรายได้มหาศาลเทียบเท่ากับรัฐวิสาหกิจใหญ่ๆ เพราะเป็นผู้กำกับกิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งเป็นขุมทรัพย์มูลค่าหลายแสนล้านบาท มีรายได้จากการออกใบอนุญาตจัดสรรคลื่นความถี่ และค่าธรรมเนียมจากการประมูลทีวีดิจิตอล เป็นต้น จึงมีเสียงวิจารณ์เรื่องผลประโยชน์บ่อยครั้ง

ถึงแม้ กสทช.จะมีรายได้มหาศาล จากการขายอากาศขายลม (ตามภาษาชาวบ้าน) แต่ไม่มีกฎหมายบังคับให้นำเงินเข้าคลัง เป็นรายได้แผ่นดินเพื่อพัฒนาประเทศ เหมือนกับรัฐวิสาหกิจอื่นๆ จึงอาจเป็นช่องโหว่ให้นำเงินไปใช้ในทางที่ผิด ตัวอย่างเช่น องค์กร อิสระบางองค์กรขึ้นเงินเดือนให้ตนเอง ถูกฟ้องศาลและต้องคำพิพากษาให้จำคุก

จึงขอเสนอเรื่องนี้ต่อสภาปฏิรูปประเทศ (ที่จะมีในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า) รับไปศึกษาหาแนวทางปฏิรูปร่วมกับองค์กรอิสระต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนที่ยังบกพร่องและถูกวิพากษ์วิจารณ์ ส่วนเรื่องเสรีภาพสื่อที่ กสทช.ดูแล กรรมการ กสทช.บางคนเป็นห่วง ในทางรัฐศาสตร์ถือว่าเสรีภาพในการพูด หรือการแสดงความคิดเห็น เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์

เป็นสิทธิโดยธรรมชาติที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด จึงเรียกว่า “สิทธิมนุษยชน” ถึงจะไม่มีรัฐธรรมนูญรองรับ สิทธิเหล่านั้นก็ไม่ได้หายไปไหน เพราะมีมาก่อนรัฐธรรมนูญ เช่นเดียวกับสิทธิที่จะนั่ง จะนอน จะเดินหรือกิน ฯลฯ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันทุกฝ่ายต่างใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างบันยะบันยัง เพื่อเห็นแก่ประเทศ ชาติตามความจำเป็นชั่วระยะเวลาหนึ่ง.

20 มิ.ย. 2557 10:16 20 มิ.ย. 2557 10:16 ไทยรัฐ


advertisement