วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'กมลาสิริ' ไม่สนแรงต้าน นั่งรักษาการ ผอ.อสมท เซ็นตั้งโยกย้าย

'กมลาสิริ' ไม่สนแรงต้าน นั่งรักษาการ ผอ.อสมท เซ็นตั้งโยกย้าย

  • Share:

"กมลาสิริ" ไม่สนแรงต้านนั่งรักษาการ ผอ.อสมท เซ็นคำสั่งให้หน่วยงานสำคัญ ขึ้นตรงตนเอง พร้อมมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละสายงาน มีผลทันที...

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 57 มีรายงานว่า ภายหลังบอร์ด อสมท ซึ่งส่วนหนึ่งได้ยื่นหนังสือลาออก ได้มีมติทิ้งทวนแต่งตั้ง นางกมลาสิริ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือน ก.ย.นี้ รักษาการในตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บจม.อสมท แทนนายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ที่ยื่นใบลาออก และมีผลเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยทันทีที่นางกมาลาสิริทำหน้าที่รักษาการตำแหน่งดังกล่าว ได้มีคำสั่งเรื่องการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้สำนักการขาย สำนักการตลาด สำนักวิทยุ สำนักโทรทัศน์ สำนักข่าวในประเทศ สำนักข่าวต่างประเทศ สำนักทรัพยากรมนุษย์ สำนักบัญชีและการเงิน สำนัก MCOT ACADYME ฝ่ายธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน และฝ่ายสื่อสารองค์กร ขึ้นตรงต่อรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งให้ นางดวงใจ มหารักขกะ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รับผิดชอบควบคุมดูแลการปฏิบัติงานสำนักผู้ตรวจธุรกิจ นายธนะชัย วงศ์ทองศรี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รับผิดชอบควบคุมดูแลการปฏิบัติงานสำนักอำนวยการ ยกเว้นฝ่ายสื่อสารองค์กร นายพลชัย วินิจฉัยกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รับผิดชอบควบคุมดูแลการปฏิบัติงานสำนักกฎหมาย สำนักบริหารกลาง และสำนักธุรกิจสื่อใหม่ และนายชลิต สายลิขิต รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รับผิดชอบควบคุมดูแลการปฏิบัติงานสำนักวิศวกรรมโครงข่าย และการปฏิบัติงานของธุรกิจ Broadcast Network Operation โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย.เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม จากการที่นางกมลาสิริได้รับการแต่งตั้งเข้ารับตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้สร้างความไม่พอใจให้กับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อสมท โดยวันนี้ (19 มิ.ย) ได้มีการนัดแต่งดำเพื่อคัดค้านการแต่งตั้งนางกมลาสิริ แต่ไม่เป็นผล.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้